| Prispevki
KAKŠNA JE
BILA UDELEŽBA NA LETOŠNJIH INFORMATIVNIH DNEVIH? SO BILA PRIČAKOVANJA
IZPOLNJENA?
Da,
pričakovanja so več kot bila izpolnjena, saj je bil obisk na letošnjih
informativnih dnevih množičen. Bili smo kar malo presenečeni, saj nismo
pričakovali tako velikega obiska. Veseli me, da javnost končno spoznava, da so
operativni poklici, za katere jih izobražujemo na naši šoli, pomembni za
uspešno delovanje slovenskega gospodarstva. Poklicno izobraževanje se je začelo
ceniti.

KJE JE BILO
NAJVEČ OBISKA? ZAKAJ JE BILO NAJVEČ ZANIMANJA RAVNO ZA TA PROGRAM?
Najbolj
množičen obisk so imele avtoremontne dejavnosti, program Avtoserviser. Mladi
danes želijo spremljati razvoj avtomobilske tehnologije, tudi sami želijo imeti
prevozno sredstvo. Zanimajo jih mopedi, težki motorji in seveda ostala vozila.
Tehnologija v avtomobilski industriji se zelo hitro spreminja in avtoserviser
danes nima več umazanih rok, saj avtoservisiranje postaja skoraj že
laboratorijsko delo. Šola zelo natančno spremlja razvoj tehnologije, saj želimo
dijakom nuditi vse potrebno znanje za kvalitetno izobraževanje. Pohvalil bi
tudi naše učitelje, ki zavzeto spremljajo vse novosti v stroki in jih prenašajo
na dijake.
V ZADNJIH
DVEH LETIH JE ZOPET VEČ ZANIMANJA ZA STROKOVNE IN POKLICNE SREDNJE ŠOLE. ZAKAJ?
Javnost
spoznava, da so operativni poklici pomembni za slovensko gospodarstvo, vedno
bolj so spoštovani. Takšna izobrazba dijaka pripelje do zaposlitve. Dobri
mojstri bodo vedno iskani in tudi dobro plačani.
VIDEO PROSPEVEK O INFORMATIVNEM DNEVU:

POVEZAVA DO FORUMA – LINK

Miha Jančič,
3. O

Sorodne objave
0
Dostopnost