| Prispevki
LOGISTIČNI TEHNIK
Informativni dan se je v petek,
13. 2. 2015, pričel ob 9. uri. Udeležilo se ga je približno 50 obiskovalcev.
Program je predstavil učitelj Andrej Prašnikar s pomočjo učiteljice Ajde
Kamenik in dveh dijakov tretjega letnika.

Najprej so obiskovalcem pokazali
fotografije, ki so jih bodoči logistični tehniki in učitelji logistike posneli
na različnih strokovnih ekskurzijah in mednarodnih projektih. Zatem so
predstavili zgodovino naše šole. Izvedeli smo, da je šola stara že več kot 50
let. V zadnjih dveh nadstropjih je bil internat za tiste, ki niso živeli blizu
Ljubljane. Obiskovalci so izvedeli tudi, da ima šola knjižnico, malo in veliko
telovadnico, šolskega zobozdravnika, prav tako pa nudijo programe izobraževanja
in usposabljanja na enoti Avtošola Ježica. Šolo danes obiskuje 953 dijakov, ki
jih poučuje 76 učiteljev.

Dijaki se bodo v štirih letih
izobraževanja srečali s petimi obveznimi strokovnimi in štirimi izbirnimi
predmeti. Udeležili se bodo tudi veliko interesnih dejavnosti, kot so strokovne
ekskurzije, športni dnevi, kulturne dejavnosti in sodelovali v mednarodnih
izmenjavah. Dijaku, ki ga je zbil avto, so zaradi hudih poškodb in mnogih
operacij omogočili šolanje na domu. Učiteljica Ajda Kamenik se je najprej
predstavila, povedala, da je na šolo prišla šele pred kratkim in da poučuje
računalništvo ter informatiko, prav tako pa vodi debatni krožek. Takrat se nam
je pridružila ravnateljica in se pošalila, da je šoli rečejo Teksas, torej je
ona njen šerif. Mladostnikom je zaželela, naj uspešno končajo devetletko, in jih
informirala, da naša šola nudi tudi učno pomoč.
Po končani predstavitvi me je
zanimalo mnenje obiskovalcev o predstavitvi. Z njo so bili zadovoljni, celo
tako zelo, da resno razmišljajo o vpisu na našo šolo. Učitelja Andreja
Prašnikarja je prijetno presenetilo število obiskovalcev. Učiteljica Ajda
Kamenik pa je menila, da je svoje delo opravila dovolj dobro in glasno. Tudi
sam mislim, da je bila predstavitev oddelka za logistiko zelo kakovostna in
informativna.
Mark Gregorič, 1. I

Fotografiral je Martin Dolinšek,
1. I
Sorodne objave
0
Dostopnost