| Prispevki

Informativni dan se je v petek, 9. 2. 2018, začel ob 9. uri. Vodila sta ga učitelja logistike Andrej Prašnikar in Haris Čordić. V stekleni dvorani se je zbralo veliko mladih skupaj s starši. Vedoželjno so čakali koristne informacije o programu Logistični tehnik, kot tudi informacije o šoli in njenih dejavnostih.

Najprej sta učitelja predstavila šolo, zatem pa zelo podrobno program Logistični tehnik. Povedala sta, kaj sploh je logistika, v katerih podjetjih je ključni del uspešnega delovanja (npr. na pošti, v zavarovalnicah, velikih transportnih podjetjih, na AMZS, DARS itd.). Nato je sledila predstavitev predmetnika in strokovnih predmetov. Poudarila sta, da se srednješolsko izobraževanje zaključi z uspešno opravljeno poklicno maturo. Povedala sta, kateri predmeti so na maturi, in pomirila bodoče dijake, da je ni težko opraviti, če se učiš sproti.

Obiskovalci so tudi izvedeli, da se v 2. in 3. letniku opravlja praktično usposabljanje in kako poiskati delodajalca za usposabljanje. Zatem sta učitelja predstavila fakultete, kamor se dijaki lahko vpišejo po opravljeni maturi, ter povedala, ali se lahko na njih študira redno ali izredno. Za konec sta predstavila še obšolske dejavnosti, kot so strokovne ekskurzije, športni dnevi, kulturni dnevi, prireditve in izmenjave. Med predstavitvijo nas je obiskala tudi ravnateljica šole in vsem namenila lep govor z mnogimi vzpodbudnimi besedami. Predstavitev se je zaključila z vprašanji staršev.

Menim, da sta učitelja zelo uspešno predstavila šolo in program Logistični tehnik. Informacije so bile razumljive, podane zgoščeno in zanimivo. Prepričana sem, da se je marsikateri osnovnošolec po predstavitvi odločil, da bo postal dijak naše šole.

Maja Kern, 3. i

Sorodne objave
0
Dostopnost