| Prispevki
Nova knjiga, novi začetki, novi cilji, a še vedno stara,
dobra elektrotehnika … Knjiga Elektrotehnika v mehatroniki izpod peresa g.
Žalarja je enkraten dodatek k učiteljevi razlagi pri pouku. Knjigo bo dopolnil
z delovnim zvezkom, ki bo dijaka resnično popeljal k raziskovanju in
vedoželjnosti.
Pogled v knjigo ELEKTROTEHNIKA V MEHATRONIKI
Na naši šoli smo se v aktivu elektrotehnike odločili, da to knjigo
predpišemo kot obvezni pripomoček, ki ga dijak kupi in uporablja celotno
šolanje. Pri nekaterih poklicih to pomeni, da jo uporablja 3, 4 oziroma 5 let,
tako da cena knjige in delovnega zvezka ne bo pretiran strošek. Prav tako pa
knjiga lahko zelo dobro služi kot pripomoček pri ponavljanju za maturo in tudi pri
nadaljevanju študija.
Pogled v DELOVNI ZVEZEK
Lahko si jo ogledate v naši knjižnici pri ge. Pečkaj, lahko
pa tudi na spodnji internetni povezavi.
Knjigo že lahko kupite, delovni zvezek pa bo izšel avgusta 2014.
in pogled v DODATEK, ki ga prejmete poleg delovnega zvezka

Matjaž Mlinšek


Sorodne objave
0
Dostopnost