| Prispevki

SIC Ljubljana že več let sodeluje v programu Šola ambasadorka Evropskega parlamenta. Program je namenjen ozaveščanju in izobraževanju učiteljev in dijakov o Evropski uniji ter usposabljanju za aktivno državljanstvo. V letošnjem šolskem letu so imeli dijaki priložnost, da so v devetih razpravah delili svoje ideje in razmišljanja z vsemi osmimi slovenskimi poslanci v Evropskem parlamentu ter z evropskim komisarjem Janezom Lenarčičem. Svoje razmišljanje o digitalizaciji in poklicih prihodnosti je s slednjim delil tudi  Alen Kandare, dijak 5. V-razreda (tehnik mehatronike), s spodnjim zapisom pa tudi z vami.

 

Svet se spreminja, čaka ga negotova prihodnost, prav tako tudi človeštvo ter njegovo tehnologijo. Današnje generacije otrok že v zgodnjem otroštvu posegajo po mobilnih napravah, zato so z njimi spretnejše in obvladujejo tudi socialna omrežja.

Zaradi pandemije koronavirusa smo bili prisiljeni zarezati v svoje vsakdanje socialno življenje ter se digitalizirati. Nekaterim je bilo to lahko, drugi pa so se težko privadili oz. se privajajo.

Samoizolacija pa se je pojavila že pred koronavirusom. Znani so hikikomoriji na Japonskem. To so mlajši ljudje, ki živijo v skrajni samoizolaciji. Nimajo socialnega življenja, njihova stanovanja so njihov svet. Ljudje se torej lahko navadimo na življenje in delo od doma.

Življenje po pandemiji na žalost ne bo enako življenju pred njo, že z vidika digitalizacije in zaposlitev prihodnosti ne. Nekatera podjetja v Združenih državah Amerike so že pred pandemijo nudila možnost opravljanja dela od doma za določeno obdobje. Tak način se bo zagotovo ohranil tudi po pandemiji, saj je Google leta 2020 vsem svojim zaposlenim napovedal, da se bodo lahko po pandemiji oz. na začetku leta 2021 sami odločili, ali bodo delo opravljali od doma ali v poslovnem objektu.

Podjetja imajo od tega korist, saj se jim stroški, kot so malica, prevoz do delovnega mesta in stroški z delovnimi prostori, znižajo. Industrijska podjetja oz. delavce bo nadomestila robotika, posledično bo na voljo manj delovnih mest. Hkrati pa bo povpraševanje po novih poklicih. Seveda bodo nekateri poklici še vedno obstajali, kot na primer mehatronik, poklic, za katerega sem se odločil izobraževati.

Kaj pa bomo s poslovnimi zgradbami, ki so bile včasih polne delavcev, sedaj pa bodo prazne?
New York je bil pred pandemijo zelo živahno mesto. V vsaki zgradbi so bili delavci, ki so redno opravljali svoje delo. Med pandemijo pa se je izkazalo, da so te zgradbe nepotrebne, saj jih nihče ni mogel obiskovati. V takih primerih bi jih lahko porušili ter na njihovem mestu ustvarili velike zelene parke, ki bi izboljšali okolje in zrak. Obdržali bi le stavbe, potrebne za logistične dejavnosti in vodenje podjetij, ter za delavce, ki bi se odločili delo opravljati v poslovnem objektu.

Doba digitalizacije ljudem omogoča, da si ustvarijo svoj prihodek od nečesa, kar obvladajo in jih veseli. Če znaš montirati videe, si na primer lahko najdeš kupce prek spleta. Na socialnih omrežjih lahko ustvariš svojo skupnost in jo monetiziraš. Torej, vedno več ljudi se bo odločalo za delo »od doma«, kar bi morali spodbujati.

Spremembe so neizbežne, od nas pa je odvisno, kako bomo to sprejeli in kaj bomo naredili, da bomo v prihodnosti imeli delo. Vlada bi morala podpreti oz. spodbuditi mlade podjetnike pri ustvarjanju lastnih podjetij. Ko se bodo ta podjetja razvila, bodo potrebovala različne delavce. Zapolnila bi pomanjkanje delovnih mest ter skupaj z ostalimi podjetji izboljšala gospodarstvo Slovenije. Po potrebi bi uvedli tudi univerzalni dohodek za celotno prebivalstvo, ki bi družinam pomagal pri preživetju. S tem dohodkom bi si posamezniki lažje ustvarili svoja podjetja.

Pozitivna stvar pandemije je izboljšanje voda, okolja oz. podnebja. Benetke so bile pred pandemijo turistično zelo obiskane, zdaj pa samevajo. Posledično je manj prometa, kar pomeni, da so beneške vode skorajda kristalno čiste. Tudi druga večja mesta, ki so imela veliko cestnega prometa, ga zdaj nimajo več toliko. Torej se je zmanjšala tudi emisija. Iz te pandemije moramo izluščiti vse pozitivne stvari ter izničiti negativne. Zmanjšanje emisij v vodah ter ozračju je velik napredek, ki bi ga morali ohraniti še dolgo po pandemiji. To bi lahko naredili tako, da bi omejili promet.

Kvaliteta življenja bi se izboljšala, saj bi se tudi okolje. Ljudje bi si lahko sami razporedili delo, bili bi svobodnejši in bi lahko bolj vplivali na svoja življenja. Nekatere osebe nimajo dobrih pogojev za opravljanje dela od doma (npr. zaradi majhnih otrok, majhnega bivalnega prostora), zato bi se lahko vsak posameznik odločil, ali bo opravljal delo od doma ali v poslovnem objektu.

 

SIC Ljubljana

Sorodne objave
0
Dostopnost