Kdo upravlja s podatki?

Upravljavec zbirke osebnih podatkov je Strokovni izobraževalni center Ljubljana (SIC Ljubljana), Ptujska ulica 6, 1000 Ljubljana, info@siclj.si.

Varovanje podatkov

SIC Ljubljana bo z vsemi podatki, zbranimi prek spletnega mesta razpolagal v skladu z veljavno zakonodajo.

Podatki ne bodo pod nobenim pogojem uporabljeni brez vašega privoljenja, kakorkoli posredovani ali dani v uporabo tretjim osebam ali institucijam, razen v primerih, ki jih določa zakon za potrebe nacionalne varnosti, obrambe, javne varnosti, preprečevanja, razkrivanja, odkrivanja in preganjanja kaznivih dejanj ali kršitve etičnih norm idr.

Izbris in blokiranje osebnih podatkov

Upravljavec podatkov obdeluje in hrani osebne podatke posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, le za obdobje, ki je potrebno za doseganje namena za katere so se osebni podatki pridobili oziroma, če drugi zakon ne določa drugače.

Če ni določen rok hrambe ali če poteče rok hrambe, ki je določen za hrambo osebnih podatkov, se osebni podatki blokirajo ali izbrišejo v skladu z zahtevami Splošne uredbe o varstvu podatkov.

 

0
Dostopnost