| Obvestila

Kandidati morajo imeti vsaj srednješolsko izobrazbo in ustrezno izobrazbo za poučevanje vožnje A in B kategorije.

Delovno razmerje bomo sklenili za določen čas, 12 mesecev, s trimesečno poizkusno dobo.

Kandidati naj vloge z dokazili pošljejo na naslov:
Srednja poklicna in strokovna šole Bežigrad – Ljubljana
Ptujska ulica 6, 1000 Ljubljana

Dodatne informacije: 041 698 173 (Goran Lapič)

Sorodne objave
0
Dostopnost