| Obvestila

Možnost toplega obroka med poukom na daljavo

 

Z Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport smo prejeli okrožnico, katere vsebina se nanaša na zagotavljanje brezplačnega toplega obroka pri pouku na daljavo v času zaostrenih epidemioloških razmer.

Brezplačni topli obrok pripada dijakom, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji ali odločbi na podlagi vloge za priznanje pravice do subvencije malice ne presega 382,82 EUR (3. dohodkovni razred otroškega dodatka oziroma 2. razred državne štipendije). Brezplačni topli obrok pripada tudi dijakom, ki so nameščeni v rejniško družino.

Dijaki se morajo na obrok nujno prej prijaviti. S prijavo dijaki/starši privolijo, da občina in šola podatke uporabijo za organizacijo priprave in prevzema toplega obroka.
Prijavite se lahko preko elektronske pošte prehrana@siclj.si ali na telefon 01/280 53 00, 01/280 53 40 (med 8. in 12. uro). Obvezno je potrebno na šolo posredovati tudi prijavnico.

Dijaki topli obrok prevzamejo na šoli, ki je določena za pripravo toplega obroka (praviloma bo to najbližja osnovna šola bivališča dijaka oz. za dijake iz Ljubljane najbližja šola njegovega bivališča.

 

Ravnateljica:

mag. Frančiška Al-Mansour

 

Sorodne objave
0
Dostopnost