| Obvestila

V okviru interesnih dejavnosti bomo organizirali tečaj cestno prometnih predpisov za dijake vseh drugih letnikov v programih SPI ter za dijake drugih in tretjih letnikov SSI v programu logistični tehnik in dijake v programu ustvarjalec modnih oblačil. Tečaji bodo na matični šoli, SPSŠB Ljubljana, Ptujska ulica 6, v učilnici 15 in so brezplačni.

Tečaj je za dijake obvezen, ker sodi v sklop obveznega dela interesnih dejavnosti. To velja tudi za dijake, ki že imajo vozniško dovoljenje. Izostanki se bodo obravnavali na enak način kot izostanki od pouka. Ker poteka tečaj v sklopu šole, veljajo tudi vsa določila pravilnika o šolskem in hišnem redu.

Predavatelj bo vpisal aktivnosti in manjkajoče dijake v šolsko dokumentacijo »MAPO RAZREDA« na dodaten list, ki bo pripravljen v ta namen. Mapa bo v zbornici. Ob koncu tečaja bo manjkajoče dijake v E-Asistent vpisal razrednik, ostale podatke pa bo vnesla profesorica Polona Kikelj (skrbnica E-Asistent) kot  dogodek.

Tečaj je brezplačen, izpit pa je plačljiv, vendar NI OBVEZEN! Podrobne  informacije o postopkih za pridobitev vozniškega izpita bodo dijaki dobili ob začetku tečaja.

 

Urnik tečajev

 SPSŠB Ljubljana, Ptujska ulica 6, učilnica 15

Ponedeljek – Petek

Tečaj CPP : od 07.30 do 09.55
Glavni odmor: od 09.55 do 10.25
Tečaj CPP: od  10.25 do 12.50

Opomba: CPP – cestno prometni predpisi (6 ur / dan); skupaj 30 ur.

Razpored tečajev cestno prometnih predpisov (CPP)

Razpored po oddelkih:

2. A od 10.10.2016 do 14.10.2016
2. B od 24.10.2016 do 28.10.2016
2. C od 5.12.2016 do 9.12.2016
2. D od 2.1.2017 do 6.1.2017
2. E od 7.11.2016 do 11.11.2016
2. G, 2. IO od 21.11.2016 do 25.11.2016
2. I od 13.2.2017 do 17.2.2017
2. K, 3. K od 12.3.2017 do 17.3.2017
2. O od 16.1.2017 do 20.1.2017
2. M od 30.1.2017 do 3.2.2017

Razpored po datumih:

2. A od 10.10.2016 do 14.10.2016
2. B od 24.10.2016 do 28.10.2016
2. E od 7.11.2016 do 11.11.2016
2. G, 2. IO od 21.11.2016 do 25.11.2016
2. C od 5.12.2016 do 9.12.2016
2. D od 2.1.2017 do 6.1.2017
2. O od 16.1.2017 do 20.1.2017
2. M od 30.1.2017 do 3.2.2017
2. I od 13.2.2017 do 17.2.2017
2. K, 3. K od 12.3.2017 do 17.3.2017

 

Sorodne objave
0
Dostopnost