| Obvestila

Za dijake se je pričelo novo šolsko leto in s tem tudi nove možnosti za pridobitev štipendij.

Dijaki 1. letnikov srednjega poklicnega izobraževanja imajo možnost pridobiti štipendijo za deficitarne poklice.

 

Štipendijo za deficitarne poklice lahko na novo pridobijo:

 • dijaki, ki v šolskem letu 2016/2017 obiskujejo 1. letnik IN
 • se izobražujejo na srednjem poklicnem izobraževanju za sledeče poklice:
  • kamnosek/kamnosekinja,
  • izdelovalec/izdelovalka kovinskih konstrukcij,
  • oblikovalec kovin orodjar/orodjarka,
  • elektrikar/električarka,
  • avtokaroserist/avtokaroseristka,
  • pek/pekarka,
  • mesar/mesarka,
  • mizar/mizarka,
  • zidar/zidarka,
  • klepar-krovec/kleparka-krovka,
  • izvajalec/izvajalka suhomontažne gradnje,
  • slikopleskar-črkoslikar/slikopleskarka-črkoslikarka,
  • pečar/pečarka,
  • gozdar/gozdarka in
  • dimnikar/dimnikarka.

 

ROK za oddajo vlog je do vključno 20. 9. 2016.

Obvezna dokazila k vlogi:

 • fotokopija zaključnega spričevala šolskega leta 2015/2016,
 • dijaki narodnih manjšin k vlogi obvezno priložijo potrdilo občinske samoupravne narodne skupnosti italijanske/madžarske narodnostne manjšine (za spodnje 4 programe), s katerim se izkaže status pripadnika italijanske/madžarske narodnostne manjšine.

Vlogo obvezno podpišeta vlagatelj-dijak in njegov zakoniti zastopnik (npr. starš).

Podeljenih bo do 1000 štipendij v višini 100 EUR mesečno. Štipendijo za deficitarne poklice bodo dijaki prejeli za celotno obdobje izobraževanja in jo bodo lahko prejemali hkrati z nekaterimi drugimi štipendijami, ni pa združljiva s kadrovsko štipendijo.

 

NASLOV ZA POŠILJANJE VLOGE:

Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije
Dunajska 22
1000 Ljubljana
s pripisom: “za 210. javni razpis”.

 

Vloga, razpis in ostale informacije so na voljo na spletni strani sklada, na telefonski številki: 01 43 41 081 v času uradnih ur (ponedeljek, sreda, petek med 9. in 12. uro ter ob sredah tudi med 14. in 16. uro) ter preko e-pošte: deficitarne@sklad-kadri.si. Čas oddaje ni več merilo za pridobitev štipendije.

Sorodne objave
0
Dostopnost