| Obvestila

Razpis za štipendije za deficitarne poklice za šolsko leto 2023/2024

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je objavil razpis za deficitarne razpise. Do štipendije za deficitarne poklice so upravičeni dijaki in dijakinje, ki so v šolskem letu 2023/24 prvič v pisani v prvi letnik izbranih izobraževalnih programov.

Med objavljenimi deficitarnimi poklici na naši šoli izobražujemo za:

  • oblikovalec kovin orodjar/orodjarka,
  • klepar-krovec/kleparka-krovka in
  • avtokaroserist/avtokaroseristka.
Rok za oddajo vloge je do  vključno 22. 9. 2023.
Več informacij o razpisu in štipendijah za deficitarne poklice najdete na spletni strani sklada.

Državna štipendija

Do državne štipendije ste upravičeni dijaki in udeleženci izobraževanja odraslih, ki izpolnjujete naslednje pogoje:

  • ste državljani Republike Slovenije ali imate drug ustrezen status iz 12. člena Zakona o štipendiranju ali ste oseba s priznano mednarodno zaščito,
  • niste v delovnem razmerju, ne opravljate samostojne registrirane dejavnosti, niste vpisani v evidenco brezposelnih oseb, niste poslovodna oseba gospodarske družbe ali direktor zasebnega zavoda,
  • povprečni mesečni dohodek na osebo v vaši družini v preteklem letu pred vložitvijo vloge ne presega 1.218,08 evrov.

Rok za oddajo vloge za uveljavljanje pravice do državne štipendije ni določen, saj štipendija upravičencu pripada od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge.

Dijaki vlogo za dodelitev državne štipendije vložite avgusta, da boste ob izpolnjevanju pogojev upravičeni do štipendije s 1. septembrom. Upravičenec lahko pridobi pod določenimi pogoji še dodatek za uspeh in za bivanje.

Več informacij o državnih štipendijah si preberite na spletni strani.

Sorodne objave
0
Dostopnost