| Obvestila

Oddelki: 3. A, 3. B, 3. O in 3. IO.

Dijaki se zberejo ob navedeni uri pred prostorom po razporedu.

Razred razrednik ura prostor učitelj/ica ob sprejemu
3. A Jernej Trontelj 7.30 170 Matjaž Klun
3. B Mihael Košir 7.30 414 Robert Zickero
3. O Lucija Šljuka Novak 7.30 85 M. Mlinšek, J. Krenčan
3. IO Terezija Kastelic 7.30 173 Martina Keravica

 

Pouk bo potekal po urniku, katerega dijaki prejmejo prvo uro ob sprejemu.

Naloge učiteljev ob sprejemu dijakov:

  • Razdelitev urnikov,
  • Seznanitev z beleženjem odsotnosti in obveščanja staršev (e-dnevnik – easistent),
  • Seznanitev z e-redovalnico – easistent,
  • Seznanitev s hišnim redom,
  • Seznanitev s Pravilnikom o ocenjevanju in preverjanju znanja,
  • Seznanitev z obveznostmi (obvezna prisotnost) v okviru IND (interesnih dejavnosti) (športni dnevi, kulturni dnevi, laboratorijske vaje, ekskurzije …..) in
  • Seznanitev z ostalimi aktivnostmi na šoli (tekmovanja, srečanja, šolski krožki, mednarodni projekti….).
Zadnje objave
0
Dostopnost