| Obvestila

Oddelki: 3. A, 3. B, 3. M, 3. G in 3. IO.

Dijaki se zberejo ob navedeni uri pred prostorom po razporedu.

Razred razrednik ura prostor učitelj/ica ob sprejemu
3. A Gašper Kavčnik 7.30 170 Matjaž Klun
3. B Sebastjan Beseničar 7.30 231 Alenka Strmole
3. M Breda Tekavec 7.30 234 Breda Tekavec
3. G Renata Kotnik 9.10 131 Renata Kotnik
3. IO Renata Kotnik 7.30 172 Terezija Kastelic

 

Pouk bo potekal po urniku, katerega dijaki prejmejo prvo uro ob sprejemu.

Naloge učiteljev ob sprejemu dijakov:

  • Seznanitev z urnikom,
  • Seznanitev z beleženjem odsotnosti in obveščanja staršev (e-dnevnik – easistent),
  • Seznanitev z e-redovalnico – easistent,
  • Seznanitev s hišnim redom,
  • Seznanitev s Pravilnikom o ocenjevanju in preverjanju znanja,
  • Seznanitev z obveznostmi (obvezna prisotnost) v okviru IND (interesnih dejavnosti) (športni dnevi, kulturni dnevi, laboratorijske vaje, ekskurzije …..) in
  • Seznanitev z ostalimi aktivnostmi na šoli (tekmovanja, srečanja, šolski krožki, mednarodni projekti….).
Zadnje objave
0
Dostopnost