| Obvestila

POPRAVNI IN DOPOLNILNI IZPITI ZA ZAKLJUČNE LETNIKE

SPI in NPI programi
1. 6. in 2. 6. 2020

SPOMLADANSKI IZPITNI ROK

Navodila za izpitni rok
Samo za dijake poklicnega izobraževanja (SPI) in nižjega poklicnega izobraževanja (NPI) – naslednji izpitni rok bo šele avgusta.

Dijaki lahko opravljajo največ dva izpita (popravna, dopolnilna ali kombinacijo).

Če imajo dijaki dopolnilne in popravne izpite, morajo najprej opraviti dopolnilne izpite.

Popravni izpit bodo lahko opravljali dijaki, ki so prijavnico na popravni izpit oddali v ponedeljek, 25. 5. 2020, na podelitvi obvestil o uspehu in tudi tisti dijaki, ki bodo opravljali izpit v izrednem roku v četrtek 28. 5. 2020 in bodo pri tem neuspešni. Slednji bodo lahko oddali prijavo na izpit v petek, 29. 5. 2020 v dijaški referat ge. Mojci Suhadolnik med 10.45 in 11.15.
V tem primeru dijak ne bo mogel pristopiti na izpitni rok med 1. 7. in 3. 7. 2020, temveč v tretjem izpitnem roku, avgusta 2020 (med 17. 8. in 19. 8. 2020).

V primeru, da člani komisije ugotovijo, da ni nikogar, ki bi opravljal popravni / dopolnilni izpit bo komisija prenehala z delom. Komisija bo prenehala z delom tudi v primeru, če bo ugotovila, da so vsi prijavljeni kandidati že opravili izpit.

 

Izpitni rok od 1. 7. do 3. 7. 2020 je namenjen vsem dijakom v SSI in PTI programih ter dijakom nižjih letnikov SPI in NPI programov.
Na tem izpitnem roku lahko dijaki opravljajo največ dva izpita popravna/dopolnilna ali kombinacijo.
Če imajo dijaki dopolnilne in popravne izpite, morajo najprej opraviti dopolnilne izpite.

Tretji izpitni rok za VSE dijake bo od 17. 8. do 19. 8. 2020.

OPOMBE:

  • Prijavnice za popravne izpite sprejemajo razredniki v ponedeljek, 25. 5. 2020, po podelitvi obvestil o uspehu in jih vložijo v mapo razreda v avli šole pri varnostniku.
  • V junijskem roku (zaključni SPI, NPI) in julijskem (vsi SSI in PTI, nižji letniki SPI in NPI) roku smejo dijaki opravljati največ 2 (dva) dopolnilna oz. popravna izpita, kar preverjajo razredniki ob prejemu prijavnic.
  • Dijak lahko opravlja le en izpit na dan.
  • Na prijavnici mora biti poleg ostalih podatkov, obvezno izpolnjena še rubrika v zgornjem desnem kotu prijavnice in sicer:
    • letnik…..oddelek……..UČITELJ (ki je poučeval predmet/modul)
      ter obkrožen dan (1 dan!) opravljanja izpita

 

Po končanih izpitih naj komisije vrnejo izpolnjene prijavnice v mape razredov (kartoteka v avli šole pri varnostniku), da bodo lahko razredniki vpisali ocene v e-redovalnico in v osebne liste ter uredili ostalo dokumentacijo.

Zbirne liste pa vložite v mapo popravnih izpitov za mesec junij 2020, ki bo tudi v avli.

DIJAKI, KI BODO OPRAVLJALI POPRAVNI IZPIT v IZREDNEM ROKU 28. 5. 2020 IN POPRAVNE/DOPOLNILNE IZPITE 1. 6. in 2. 6. 2020, in bodo pri tem NEUSPEŠNI, LAHKO PONOVNO OPRAVLJAJO  POPRAVNE in / ali DOPOLNILNE IZPITE v tretjem, »AVGUSTOVSKEM« izpitnem roku od 17. 8. – 19. 8. 2020!

Razdelitev spričeval in prijava na zaključne izpite, po popravnih izpitih, bo v sredo, 3. 6. 2020, v kabinetih razrednikov oziroma v dogovoru z njimi.

Prijave na zaključne izpite razredniki oddajo v mape razredov po razdelitvi spričeval v avli šole do 12.00 ure.

Sorodne objave
0
Dostopnost