| Obvestila

POPRAVNI IZPITI ZA ZAKLJUČNE LETNIKE

SSI in PTI programi
v sredo, 27. 5. 2020

V TEM IZPITNEM ROKU BODO LAHKO DIJAKI OPRAVLJALI SAMO EN POPRAVNI IZPIT. 

Navodila za izpitni rok
Samo za dijake srednjega strokovnega izobraževanja (SSI) in poklicno tehniškega izobraževanja (PTI).

Dijaki lahko opravljajo samo EN predmet/ modul ocenjen z nezadostno oceno. »NE« pa dopolnilnega izpita.

Popravni izpit bodo lahko opravljali le tisti dijaki, ki bodo prijavnico na popravni izpit oddali v ponedeljek, 25. 5. 2020, na podelitvi obvestil o uspehu.

Za izpitni rok 27. 5. 2020, bo izjemoma ocene po popravnih izpitih vpisala v e-redovalnico in v osebne liste ga. Mojca Suhadolnik.

V primeru, da bodo člani komisije ugotovili, da se ni javil nihče, bo komisija prenehala z delom. Komisija bo prenehala z delom tudi v primeru, če bo ugotovila, da so vsi prijavljeni kandidati že opravili izpit.

Drugi izpitni rok za SSI in PTI programe, bo od 1. 7. do 3. 7. 2020. Na tem izpitnem roku lahko dijaki opravljajo največ dva popravna / dopolnilna izpita ali kombinacijo.

Tretji izpitni rok za VSE dijake oziroma programe bo od 17. 8. do 19. 8. 2020.

OPOMBE:

 • Prijavnice za popravne izpite sprejemajo razredniki v ponedeljek, 25. 5. 2020, po podelitvi obvestil o uspehu in jih vložijo v mapo razreda v avli šole pri varnostniku.
 • V julijskem roku, 1. 7. do 3. 7. 2020, smejo dijaki opravljati največ 2 (dva) dopolnilna oz. popravna izpita, kar preverjajo razredniki ob prejemu prijavnic.
 • Dijak lahko opravlja le en izpit na dan.
 • Na prijavnici mora biti poleg ostalih podatkov, obvezno izpolnjena še rubrika v zgornjem desnem kotu prijavnice in sicer:
  • letnik…..oddelek……..UČITELJ (ki je poučeval predmet/ modul)
   ter obkrožen dan (1 dan!) opravljanja izpita

 

Po končanih izpitih naj komisije vrnejo izpolnjene prijavnice v mape razredov (kartoteka v avli šole pri varnostniku), da bo ga. Mojca Suhadolnik lahko vpisala ocene v e-redovalnico in v osebne liste.

Zbirne liste pa vložite v mapo popravnih izpitov za mesec julij 2020, ki bo tudi v avli.

DIJAKI, KI BODO OPRAVLJALI POPRAVNI IZPIT v sredo, 27. 5. 2020, in bodo pri tem NEUSPEŠNI, LAHKO PONOVNO OPRAVLJAJO  POPRAVNE in / ali DOPOLNILNE IZPITE že v drugem, »JULIJSKEM« izpitnem roku od 1. 7. do 3. 7. 2020 ali v tretjem, »AVGUSTOVSKEM« izpitnem roku od 17. 8. – 19. 8. 2020!

POPRAVNI IZPITI ZA ZAKLJUČNE LETNIKE

SPI in NPI programi
v četrtek, 28. 5. 2020

V TEM IZPITNEM ROKU BODO LAHKO DIJAKI OPRAVLJALI SAMO EN POPRAVNI IZPIT. 

Navodila za izpitni rok
Samo za dijake poklicnega izobraževanja (SPI) in nižjega poklicnega izobraževanja (NPI).

Dijaki lahko opravljajo samo EN predmet/ modul ocenjen z nezadostno oceno. »NE« pa dopolnilnega izpita.

Popravni izpit bodo lahko opravljali le tisti dijaki, ki bodo prijavnico na popravni izpit oddali v ponedeljek, 25. 5. 2020, na podelitvi obvestil o uspehu.

V primeru, da bodo člani komisije ugotovili, da se ni javil nihče, bo komisija prenehala z delom. Komisija bo prenehala z delom tudi v primeru, če bo ugotovila, da so vsi prijavljeni kandidati že opravili izpit.

Drugi izpitni rok za SPI in NPI programe, bo 1. 6. in 2. 6. 2020. Na tem izpitnem roku lahko dijaki opravljajo največ dva popravna / dopolnilna izpita ali kombinacijo.

Tretji izpitni rok za VSE dijake oziroma programe bo od 17. 8. do 19. 8. 2020.

OPOMBE:

 • Prijavnice za popravne izpite sprejemajo razredniki v ponedeljek, 25. 5. 2020, po podelitvi obvestil o uspehu in jih vložijo v mapo razreda v avli šole pri varnostniku.
 • V junijskem roku, 1. in 2. 6. 2020, smejo dijaki opravljati največ 2 (dva) dopolnilna oz. popravna izpita, kar preverjajo razredniki ob prejemu prijavnic.
 • Dijak lahko opravlja le en izpit na dan.
 • Na prijavnici mora biti poleg ostalih podatkov, obvezno izpolnjena še rubrika v zgornjem desnem kotu prijavnice in sicer:
  • letnik…..oddelek……..UČITELJ (ki je poučeval predmet/ modul)
   ter obkrožen dan (1 dan!) opravljanja izpita

 

Po končanih izpitih naj komisije vrnejo izpolnjene prijavnice v mape razredov (kartoteka v avli šole pri varnostniku), da bo ga. Mojca Suhadolnik lahko vpisala ocene v e-redovalnico in v osebne liste.

Zbirne liste pa vložite v mapo popravnih izpitov za mesec junij 2020, ki bo tudi v avli.

DIJAKI, KI BODO OPRAVLJALI POPRAVNI IZPIT v četrtek, 28. 5. 2020, in bodo pri tem NEUSPEŠNI, LAHKO PONOVNO OPRAVLJAJO  POPRAVNE in / ali DOPOLNILNE IZPITE že v drugem, »JUNIJSKEM« izpitnem roku 1. 6. in. 2. 6. 2020 ali v tretjem, »AVGUSTOVSKEM« izpitnem roku od 17. 8. – 19. 8. 2020!

Sorodne objave
0
Dostopnost