| Obvestila

Na izpitnem roku 29. 5.  do 30. 5. 2019 lahko opravljajo popravne izpite le dijaki zaključnih letnikov nižjega poklicnega (NPI) in srednje poklicnega (SPI) izobraževanja, ki so neuspešni pri največ dveh predmetih oziroma modulih.

Popravne izpite bodo lahko opravljali le tisti dijaki, ki se bodo prijavili do petka, 24. 5. 2019.

Dijaki, ki bodo želeli opravljati popravni izpit, se morajo na dan opravljanja izpita vpisati v razpredelnico pri varnostniku v avli šole do 12.00 ure.

Učitelji, pri katerih se bodo dijaki prijavili na popravne in dopolnilne izpite, boste v svoje predalčke prejeli prijavnice. Na izpit lahko sprejmete le tiste dijake, ki imajo na prijavnici žig šole.

Zaradi nemotenega pouka ostalih oddelkov bodo popravni in dopolnilni izpiti v popoldanskem času po naslednjem razporedu:

Za predmete: SLOVENŠČINA, MATEMATIKA, ANGLEŠČINA IN NEMŠČINA se pričnejo izpiti po objavljenem razporedu. Vsi ostali ustni izpiti pa po 14.30 uri.
Pri oddelkih, kjer bodo učitelji vključeni v izpitne komisije, bo pouk odpadel.

Dijaki, s tremi popravnimi oziroma dopolnilnimi izpiti, lahko opravljajo največ dva izpita od 1. 7. do 3. 7.  2019 z ostalimi oddelki in z dijaki srednjega strokovnega (SSI) in poklicno tehničnega izobraževanja (PTI), ostale izpite pa od 19. 8. do 21. 8. 2019.
OPOMBE:

  • Prijavnice za dopolnilne in popravne izpite sprejemajo razredniki v ponedeljek, 21. 5. 2019, po podelitvi obvestil o uspehu in jih pravilno razvrstijo v mape (kartoteka) v zbornici na mizi.
  • V junijskem roku smejo dijaki opravljati največ 2 (dva) dopolnilna oz. popravna izpita, kar preverjajo razredniki ob prejemu prijavnic.
  • Dijak lahko opravlja le en izpit na dan.
  • Na prijavnici mora biti poleg ostalih podatkov, obvezno izpolnjena še rubrika v zgornjem desnem kotu prijavnice in sicer:
    • letnik…..oddelek……..UČITELJ (ki je poučeval predmet/ modul)
    • ter obkrožen dan (1 dan !) opravljanja izpita.

V primeru, da je dijak pri katerem predmetu/modulu neocenjen, mora najprej opravljati izpit iz tega predmeta/modula, šele nato pri nezadostno ocenjenih predmetih/modulih.

DIJAKI, KI BODO OPRAVLJALI POPRAVNE IN DOPOLNILNE IZPITE V ROKU od 29. 5. do 30. 5. 2019 IN BODO PRI TEM NEUSPEŠNI, LAHKO PONOVNO OPRAVLJAJO POPRAVNE IZPITE V AVGUSTOVSKEM ROKU (od 19. – 21. 8. 2019)!

Razdelitev spričeval in prijava na zaključne izpite, po popravnih izpitih, bo v petek, 31. 5. 2019, po dogovoru z razredniki.
Razredniki oddajo prijave na zaključne izpite v dijaški referat ge. Mojci Suhadolnik do petka, 31. 5. 2019, do 12.00 ure.

Sorodne objave
0
Dostopnost