| Obvestila

Dopolnilni in popravni izpiti od srede, 1. 7. do petka, 3. 7. 2020 je namenjen nižjim letnikom vseh usmeritev, razen za zaključne letnike NPI in SPI programov ter dijakom zaključnih letnikov SSI in PTI programov, kot drugi izpitni rok.

Na tem izpitnem roku lahko dijaki opravljajo največ dva popravna/ dopolnilna izpita ali kombinacijo.

Tretji izpitni rok za VSE dijake oziroma programe bo od 17. 8. do 19. 8. 2020.

Popravni/ dopolnilni izpit bodo lahko opravljali dijaki, ki bodo prijavnico na popravni izpit oddali v sredo, 24. 6. 2020, ob podelitvi obvestil o uspehu.

V primeru, da dijak ne bo uspešen na popravnih/ dopolnilnih izpitih ali ima več kot dva popravna/dopolnilna izpita, bo lahko pristopil na popravni/ dopolnilni izpit v jesenskem izpitnem roku med od 17. 8. in 19. 8. 2020.

Ko člani komisije ugotovijo, da ni nikogar, ki bi opravljal popravni/ dopolnilni izpit bo prenehala z delom.

Komisija bo prenehala z delom tudi v primeru, če bo ugotovila, da so vsi prijavljeni kandidati že opravili izpit.

OPOMBE:

  • Prijavnice za popravne izpite sprejemajo razredniki v sredo, 24. 6. 2020, po podelitvi obvestil o uspehu in jih vložijo v mapo razreda v avli šole pri varnostniku.
  • V julijskem roku lahko dijak opravlja dva izpita (dopolnilna, popravna ali kombinacijo), kar preverijo razredniki ob prejemu prijavnic.
  • Če imajo dijaki dopolnilne in popravne izpite, morajo najprej opraviti dopolnilne izpite.
  • Dijak lahko opravlja le en izpit na dan.
  • Na prijavnici mora biti poleg ostalih podatkov, obvezno izpolnjena še rubrika v zgornjem desnem kotu prijavnice in sicer:
    • letnik … oddelek … UČITELJ (ki je poučeval predmet/modul)
      ter obkrožen dan (1 dan!) opravljanja izpita

Po končanih izpitih komisije vrnejo izpolnjene prijavnice v mape razredov (kartoteka v avli šole pri varnostniku), da bodo lahko razredniki vpisali ocene v e-redovalnico in v osebne liste ter uredili ostalo dokumentacijo.

Zbirne liste vložite v mapo popravnih izpitov za mesec julij 2020, ki bo tudi v avli.

Učitelji naj pripravijo za pisni del izpita še nekaj dodatnih testov za dijake, ki se niso uspeli pravočasno prijaviti.

Razdelitev spričeval po popravnih izpitih, bo v torek, 7. 7. 2020, v kabinetih razrednikov ob 8.00 uri.

Sorodne objave
0
Dostopnost