| Obvestila

Dopolnilni in popravni izpiti bodo od četrtka, 29. 6. do torka, 4. 7. 2017 za izbran predmet oziroma modul. Dijak lahko opravlja le en izpit na dan.

Vsi dopolnilni in popravni izpiti se bodo pričeli ob 7.30 v učilnicah po razporedu. Dijaki se s podpisom na zbirne liste v avli pri varnostniku prijavijo na izpit.

Predmet, kjer je predpisan tudi pisni del izpita; Matematika (MAT), Slovenščina (SLO) in Tuj jezik (TJE – ANG, NEM) bo pisni del ob 7.30 in ustni del s pričetkom ob 8.30 v matičnih učilnicah po razporedu.

 

OPOMBE:

  • Prijavnice za dopolnilne in popravne izpite sprejemajo razredniki v petek, 23. 6. 2017, po podelitvi obvestil o uspehu in jih pravilno razvrstijo v mape (kartoteka) v zbornici na mizi (JULIJSKI oziroma AVGUSTOVSKI izpitni rok).
  • V julijskem izpitnem roku smejo dijaki opravljati največ 2 (dva) dopolnilna oz. popravna izpita, kar preverjajo razredniki ob prejemu prijavnic.
  • Na prijavnici mora biti poleg ostalih podatkov, obvezno izpolnjena še rubrika v zgornjem desnem kotu prijavnice in sicer:
    • letnik…..oddelek……..UČITELJ (ki je poučeval predmet/modul)
    • ter obkrožen dan (1 dan !) opravljanja izpita

V primeru, da je dijak pri katerem predmetu/modulu neocenjen, mora najprej opravljati izpit iz tega predmeta/modula, šele nato pri nezadostno ocenjenih predmetih/modulih.

V primeru, da bodo člani komisije ugotovili, da se ni javil nihče, bo komisija prenehala z delom.

Komisija bo prenehala z delom tudi v primeru, če bo ugotovila, da so  vsi prijavljeni kandidati že opravili izpit.

  • Po končanih izpitih naj komisije vrnejo izpolnjene prijavnice v modre mape razredov (kartoteka v zbornici na mizi), da bodo lahko razredniki vpisali uspešno opravljene izpite v osebne liste in uredili ostalo dokumentacijo.
  • Zbirne liste pa vložite v mapo popravnih izpitov za mesec julij 2017!

Razdelitev spričeval po popravnih izpitih bo v sredo, 5. 7. 2017 ob 9.00 uri v kabinetih razrednikov oziroma po dogovoru z njimi.
Zadnji rok za oddajo prijav za zaključne izpite v jesenskem roku je petek, 18. 8. 2017 do 12. ure. Prijave odda razrednik v dijaški referat do 13.00 ure.

Sorodne objave
0
Dostopnost