| Obvestila

Izpitni rok od 17. 8. do 19. 8. 2020 je namenjen vsem dijakom, kot tretji izpitni rok.

Na tem izpitnem roku lahko dijaki opravljajo do tri popravne/dopolnilne izpita ali kombinacijo.

Popravne/dopolnilne izpite bodo lahko opravljali dijaki, ki bodo oddali prijavnico za popravni izpit najkasneje do srede, 12. 8. 2020, v tajništvo šole, ko bodo še zadnje uradne ure na šoli v času počitnic za šolsko leto 2019/2020.

Ko člani komisije ugotovijo, da ni nikogar, ki bi opravljal popravni/ dopolnilni izpit, bo komisija lahko prenehala z delom. Komisija bo prenehala z delom tudi v primeru, če bo ugotovila, da so vsi prijavljeni kandidati že opravili izpit.

Tretji izpitni rok za VSE dijake oziroma programe bo od 17. 8. do 19. 8. 2020.

Popravni/ dopolnilni izpit bodo lahko opravljali dijaki, ki bodo prijavnico na popravni izpit oddali v sredo, 24. 6. 2020, ob podelitvi obvestil o uspehu.

V primeru, da dijak ne bo uspešen na popravnih/ dopolnilnih izpitih ali ima več kot dva popravna/dopolnilna izpita, bo lahko pristopil na popravni/ dopolnilni izpit v jesenskem izpitnem roku med od 17. 8. in 19. 8. 2020.

Ko člani komisije ugotovijo, da ni nikogar, ki bi opravljal popravni/ dopolnilni izpit bo prenehala z delom.

Komisija bo prenehala z delom tudi v primeru, če bo ugotovila, da so vsi prijavljeni kandidati že opravili izpit.

OPOMBE:

  • Prijavnice za popravne/dopolnilne izpite oddate najkasneje v sredo, 12. 8. 2020, v tajništvo šole, med 8.00 in 12.00 uro.
  • V avgustovskem roku lahko dijak opravlja do tri izpite (dopolnilne, popravne ali kombinacijo).
  • Če imajo dijaki dopolnilne in popravne izpite, morajo najprej opraviti dopolnilne izpite.
  • Dijak lahko opravlja le en izpit  na dan.
  • Na prijavnici mora biti poleg ostalih podatkov, obvezno izpolnjena še rubrika v zgornjem desnem kotu prijavnice in sicer:
    • letnik … oddelek … UČITELJ (ki je poučeval predmet/modul)
      ter obkrožen dan (1 dan!) opravljanja izpita

Po končanih izpitih komisije vrnejo izpolnjene prijavnice v mape razredov (kartoteka v avli šole pri varnostniku), da bodo lahko razredniki vpisali ocene v e-redovalnico in v osebne liste ter uredili ostalo dokumentacijo.

Zbirne liste vložite v mapo popravnih izpitov za mesec avgust 2020, ki bo tudi v avli.

Učitelji naj pripravijo za pisni del izpita še nekaj dodatnih testov za dijake, ki se niso uspeli pravočasno prijaviti.

Razdelitev spričeval po popravnih izpitih, bo v četrtek, 20. 8. 2020 ob 8.00 v kabinetih razrednikov.

Sorodne objave
0
Dostopnost