| Obvestila

Dopolnilni in popravni izpiti se bodo pričeli v ponedeljek, 19. 8. in bodo trajali do srede, 21. 8. 2019 za izbran predmet oziroma modul.
V ponedeljek, 19. 8. 2019 se bodo dopolnilni in popravni izpiti pričeli ob 9.00 uri.
V torek, 20. 8. in sredo, 21. 8. se pa bodo dopolnilni in popravni izpiti pričeli ob 7.30 uri v učilnicah po razporedu. Dijak se mora obvezno vpisati na zbirni list pri učitelju pri katerem namerava opravljati izpit na dan opravljanja izpita v avli šole.
Pri predmetih, kjer je predpisan tudi pisni del izpita; Matematika, Slovenščina in Tuj jezik), bo pisni del v ponedeljek, 19. 8. ob 9.00 in ustni del s pričetkom ob 10.00 uri v matičnih učilnicah po razporedu.
V torek, 20. 8. in sredo, 21. 8. 2019, bo pisni del ob 7.30, ustni del pa ob 8.30 v matičnih učilnicah po razporedu.

OPOMBE:

  • Prijavnice za dopolnilne in popravne izpite bomo sprejemali v tajništvu do srede, 14. 8. 2019 (v času uradnih ur od 8.00 do 12.00 ure). Upoštevale se bodo prijavnice, prejete po pošti do petka, 16. 8. 2019.
  • V avgustovskem izpitnem roku sme dijak opravljati 3 (tri) dopolnilne oz. popravne izpite.
  • Na prijavnici mora biti poleg ostalih podatkov, obvezno izpolnjena še rubrika v zgornjem desnem kotu prijavnice in sicer:
    • letnik…..oddelek……..UČITELJ (ki je poučeval predmet/ modul)
    • ter obkrožen dan (1 dan !) opravljanja izpita
  • Dijak lahko opravlja le en izpit na dan.

V primeru, da ima dijak dopolnilne in popravne izpite, mora dijak najprej opraviti dopolnilne izpite. Najprej torej opravljati izpit iz neocenjenega predmeta/modula, šele nato pri nezadostno ocenjenih predmetih/modulih.

  • Po končanih izpitih naj komisije vrnejo izpolnjene prijavnice v modre mape razredov (kartoteka v zbornici na mizi), da bodo lahko razredniki vpisali uspešno opravljene izpite v osebne liste in uredili ostalo dokumentacijo.
  • Zbirne liste pa vložite v mapo popravnih izpitov za mesec avgust 2018!

Razdelitev spričeval po popravnih izpitih bo v sredo, 21. 8. 2019 ob 12.00 uri v kabinetih razrednikov oziroma po dogovoru z njimi.

Zadnji rok za oddajo prijav za zaključne izpite v jesenskem roku je v sredo, 21. 8. 2019 do 13 ure. Prijave odda razrednik v dijaški referat.

Sorodne objave
0
Dostopnost