| Obvestila

Dopolnilni in popravni izpiti bodo potekali od četrtka, 16. 8. do sobote, 18. 8. 2018 in sicer vsak dan za izbrani predmet oziroma modul. Dijak lahko opravlja le en izpit na dan.
Vsi dopolnilni in popravni izpiti se bodo pričeli ob 7.30 uri v učilnicah po razporedu. Dijak se mora obvezno vpisati na zbirni list pri učitelju pri katerem namerava opravljati izpit na dan opravljanja izpita v avli šole.
Predmet, kjer je predpisan tudi pisni del izpita; Matematika (MAT), Slovenščina (SLO) in Tuj jezik (TJE – ANG, NEM) bo pisni del ob 7.30 in ustni del s pričetkom ob 8.30 v matičnih učilnicah po razporedu.

 

OPOMBE:

  • Prijavnice za dopolnilne in popravne izpite se bodo sprejemale v tajništvu do srede, 8. 8. 2018. Upoštevale se bodo prijavnice, prejete po pošti do torka, 14. 8. 2018.
  • V avgustovskem izpitnem roku sme dijak opravljati 3 (tri) dopolnilne oz. popravne izpite.
  • Na prijavnici mora biti poleg ostalih podatkov, obvezno izpolnjena še rubrika v zgornjem desnem kotu prijavnice in sicer:
    • letnik…..oddelek……..UČITELJ (ki je poučeval predmet/ modul)
    • ter obkrožen dan (1 dan !) opravljanja izpita
  • Dijak lahko opravlja le en izpit na dan.

V primeru, da ima dijak dopolnilne in popravne izpite, mora dijak najprej opraviti dopolnilne izpite. Najprej torej opravljati izpit iz neocenjenega predmeta/modula, šele nato pri nezadostno ocenjenih predmetih/modulih.

  • Po končanih izpitih naj komisije vrnejo izpolnjene prijavnice v modre mape razredov (kartoteka v zbornici na mizi), da bodo lahko razredniki vpisali uspešno opravljene izpite v osebne liste in uredili ostalo dokumentacijo.
  • Zbirne liste pa vložite v mapo popravnih izpitov za mesec avgust 2018!

Razdelitev spričeval
Razdelitev spričeval po popravnih izpitih bo v soboto,  18. 8. 2018 ob 11.00 uri v kabinetih razrednikov oziroma po dogovoru z njimi.
Prijava na zaključne izpite
Zadnji rok za oddajo prijav za zaključne izpite v jesenskem roku je sobota, 18. 8. 2018 do 12 ure. Prijave odda razrednik v dijaški referat.

Sorodne objave
0
Dostopnost