| Obvestila

Dopolnilni in popravni izpiti bodo potekali od torka, 16. 8. do četrtka, 18. 8. 2016 in sicer vsak dan za izbrani predmet oziroma modul. Dijak lahko opravlja le en izpit na dan.

Vsi dopolnilni in popravni izpiti se bodo pričeli ob 7.30 uri v učilnicah po razporedu. Dijaki se s podpisom na zbirne liste v avli pri varnostniku prijavijo za izpit najkasneje do 8.00 ure.

Predmeti, kjer je predpisan tudi pisni del izpita; Matematika (MAT), Slovenščina (SLO) in Tuj jezik (TJE – ANG, NEM) bo pisni del ob 7.30 in ustni del s pričetkom ob 8.30 v matičnih učilnicah po razporedu.

OPOMBE:

  • Prijavnice za dopolnilne in popravne izpite sprejemajo razredniki do ponedeljka 4. julija 2016 do 12.00 ure. Dijaki lahko oddajo prijavnice tudi v tajništvo šole še v sredo 6. 7. in najkasneje v sredo 13. 7. 2016 v času uradnih ur med 8.00 in 12.00 uro.
  • V avgustovskem roku smejo dijaki opravljati največ 3 (tri) dopolnilne oz. popravne izpite, kar preverjajo razredniki oziroma se preverja ob prejemu prijavnic.
  • Na prijavnici mora biti poleg ostalih podatkov, obvezno izpolnjena še rubrika v zgornjem desnem kotu prijavnice in sicer:
    • letnik…..oddelek……..UČITELJ (ki je poučeval predmet/ modul)
    • ter obkrožen dan (1 dan !) opravljanja izpita

V primeru, da je dijak pri katerem predmetu/ modulu neocenjen, mora najprej opravljati izpit iz tega predmeta/modula, šele nato pri nezadostno ocenjenih predmetih/ modulih.

V primeru, da bodo člani komisije ugotovili, da se ni javil nihče, bo komisija prenehala z delom. Komisija bo prenehala z delom tudi v primeru, če bo ugotovila, da so  vsi prijavljeni kandidati že opravili izpit.

  • Po končanih izpitih naj komisije vrnejo izpolnjene prijavnice v modre mape razredov (kartoteka v zbornici na mizi), da bodo lahko razredniki vpisali uspešno opravljene izpite v osebne liste in uredili ostalo dokumentacijo.
  • Zbirne liste pa vložite v mapo popravnih izpitov za mesec avgust 2016!

Razdelitev spričeval

Razdelitev spričeval po popravnih izpitih bo v petek, 19. 8. 2016 ob 10.00 uri v kabinetih razrednikov oziroma po dogovoru z njimi.

Prijava na zaključne izpite

Zadnji rok za oddajo prijav za zaključne izpite v jesenskem roku je petek,  19. 8. 2016 do 12 ure. Prijave odda razrednik v dijaški referat do 13.00 ure.

Sorodne objave
0
Dostopnost