| Obvestila

Podelitev letnih spričeval in obvestil o uspehu bo v sredo, 24. 6. 2020 po naslednjem razporedu:

*Popravek 19. 6. 2020: Sprememba učilnice 2.B

Podelitev spričeval o zaključnem izpitu bo v sredo, 1. 7. 2020 ob 8.00 v telovadnici.

Dopolnilni in popravni izpiti 
Prijavnice za dopolnilne in popravne izpite sprejemajo razredniki v sredo, 24. 6. 2020 po podelitvi obvestil o uspehu. Prosim, bodite pozorni na število oddanih prijavnic!

V spomladanskem izpitnem roku od 1. 7. do 3. 7. 2020, smejo dijaki opravljati največ 2 (dva) dopolnilna/popravna izpita, kar preverjajo razredniki ob prejemu prijavnic. Če imajo dijaki dopolnilne in popravne izpite (več kot tri), morajo najprej opraviti dopolnilne izpite (največ dva v tem izpitnem roku)!

Za ostale dopolnilne/popravne izpite dijaki oddajo prijavnice za jesenski izpitni rok, ki bo od 17. 8. do 19. 8. 2020.

Razredniki vložite prijavnice za dopolnilne in/ali  popravne izpite v mape razredov za ustrezen izpitni rok (spomladanski in/ali jesenski) v avli šole.

Na prijavnici mora biti napisano, poleg ostalih podatkov:

  • razred
  • oddelek
  • učitelj pri katerem dijak opravlja izpit
  • obkrožen dan (1 dan) opravljanja izpita

 

 

POMEMBNO:

VPIS V VIŠJI LETNIK
Ob podelitvi spričeval razdelijo razredniki dijakom izpolnjene VPISNICE, katere dijaki dajo v pregled in podpis staršem/ skrbnikom in pošljejo po navadni pošti na šolo ali skenirane vpisnice na e-naslov: mojca.suhadolnik@siclj.si. V primeru sprememb podatkov, le-te popravijo.

 

PONAVLJANJE VIŠJEGA LETNIKA
Dijak, ki se odloči za ponavljanje letnika, na vpisnici prečrta že vpisan višji letnik in ga popravi z letnikom, ki ga namerava ponavljati in pošljejo po navadni pošti na šolo ali skenirane vpisnice na e-naslov: mojca.suhadolnik@siclj.si. V primeru sprememb podatkov, le-te popravijo.

Sorodne objave
0
Dostopnost