| Obvestila
Zaradi novih informacij glede širjenja koronavirusa ter zaprtja šol vas obveščamo,
da bo šola od ponedeljka, 16. 3. 2020 zaprta.

Glede na šolski koledar, je bil predviden prost petek, 10. 4. 2020, z nadomeščanjem v soboto, 9. 5. 2020. Zaradi zaprtja šole 13. 3. 2020, bo sedaj pouk v petek, 10. 4. 2020 potekal po urniku, s poukom 9. 5. 2020 pa bomo nadomestili prosti petek, 13. 3. 2020.

Vse nadaljnje informacije glede izvajanja pouka oz. trajanja zaprtja šole dobite naknadno.

Opravljanje PUD-a

Opravljanja PUD-a od 16. 3. 2020 dalje:

 1. PUD, ki se za dijake in vajence po planu začne 16. 3. 2020, se z zaprtjem šol po 16. 3. 2020 prestavi za nedoločen čas, v skladu z navodili MIZŠ
 2. PUD, ki že poteka, se prekine za nedoločen čas, v skladu z navodili MIZŠ
 3. Za VAJENIŠTVO, ki se izvaja pri delodajalcih (2 oziroma 3 dni tedensko), velja: od 16. 3. 2020 dalje, se z zaprtjem šol prestavi za nedoločen čas, v skladu z navodili MIZŠ
 4. Praktični pouk, ki ga dijaki izvajajo pri delodajalcih namesto v šolskih delavnicah (po 2 dni tedensko), se z zaprtjem šol od 16. 3. 2020 dalje prestavi za nedoločen čas, v skladu z navodili MIZŠ.

Za dodatne informacije se obrnite na vodjo PUD-a.

Pomoč pri težavah učenja

Dijakinje in dijaki, ki bi imeli kakršnekoli težave z učenjem pri pouku na daljavo, se lahko v času od 7.30 do 14.30 obrnete na učitelja/ico dodatne strokovne pomoči:

01 280 53 18 in FB – Irena Modic Čož
01 280 53 20 in FB – Štefan Petkovšek.

Če kdaj, je zdaj idealen čas za pridobivanje znanja za popravljanje negativnih ocen.

Informacije o pridobitvi odločbe o dodatni strokovni pomoči

Šola nudi informacije glede uvedbe postopka usmerjanja otrok s posebnimi potrebami (odločba o dodatni strokovni pomoči).
Do odločbe o dodatni strokovni pomoči so upravičeni dijaki:
 • z večjimi učnimi težavami,
 • s primanjkljaji na posameznih področjih učenja,
 • z zdravstvenimi težavami – dolgotrajno bolni,
 • z govorno-jezikovnimi težavami.
Informacije prejmete po telefonu: 01 280 53 20 – Andreja Godec in Štefan Petkovšek.

Dodatna pomoč

Dragi dijaki in dijakinje, spoštovani starši,

v času epidemije koronavirusa (COVID-19) se pri vsakem izmed nas lahko pojavi stiska zaradi strahu pred neznanim. V prihodnjih dneh se bomo morda morali spoprijemati z osamljenostjo zaradi izolacije, raznimi strahovi pred boleznijo nas samih ali naših bližnjih. Lahko se pojavijo občutki tesnobe in panike, zaradi strahu pred neznanim, še posebej, če bo koronavirus dobil večje razsežnosti.

Če se zgodi, da znajdete v stiski sami, se lahko kadarkoli obrnete na naju in sicer
Maja Hartman (maja.hartman@siclj.si, 01 280 53 42) in
Marinka Mayer (marinka.mayer@siclj.si, 01 280 53 12).

Prav tako sva za vprašanja in svetovanje na voljo tudi staršem in učiteljem.

Občutki tesnobe in panike so v tovrstnih situacijah popolnoma normalni, vendar pa je priporočljivo, da se jih naučimo obvladovati, da se izognemo posledicam, ki jih lahko pustijo. Zavedajmo se, da je situacija trenutno res neugodna a bo minila.

Verjameva, da se bo situacija ob upoštevanju navodil kmalu umirila in se kmalu spet vidimo,
Vsem želiva vse dobro,

Maja Hartman in Marinka Mayer
Šolska svetovalna služba

Navodila za preprečevanje okužbe s koronavirusom

Pri preprečevanju okužbe s koronavirusom velja enaka preventiva, kot pri drugih nalezljivih boleznih, ki povzročajo okužbe dihal. Najbolj učinkovita sta vsakodnevna preventivna ukrepa: natančno umivanje rok z vodo in milom ter higiena kašlja.Priporočljivo pa je upoštevati tudi naslednje vsakodnevne preventivne ukrepe:

 • Izogibamo se tesnim stiskom z ljudmi, ki kažejo znake nalezljive bolezni.
 • Ne dotikamo se oči, nosu in ust.
 • V primeru, da zbolimo, ostanemo doma.
 • Upoštevamo pravila higiene kašlja.
 • Redno si umivamo rokez milom in vodo.
 • V primeru, da voda in milo nista dostopna, za razkuževanje rok uporabimo namensko razkužilo za roke. Vsebnost alkohola v razkužilu za roke naj bo najmanj 60 %. Razkužilo za roke je namenjeno samo zunanji uporabi. Sredstva za čiščenje/razkuževanje površin niso namenjena čiščenju/razkuževanju kože.
 • Glede na trenutno epidemiološko situacijo splošna uporaba zaščitnih mask ni potrebn
 • V času povečanega pojavljanja okužb dihal se izogibamo zaprtih prostorov, v katerih se zadržuje veliko število ljudi. Poskrbimo za redno zračenje zaprtih prostorov.

Navodila o ukrepih v primeru suma okužbe s koronavirusom

V primeru, da ste v zadnjih 14-ih dneh bili na območjih, kjer je prisoten koronavirus oz. ste bili v stiku z ljudmi iz teh območij (Kitajska – vključno s Hong Kong in Macao; Italija v regijah Lombardija, Benečija, Emilia Romagna, Piemont in Rim; druga območja s povečanim tveganjem) in so se pri vas pojavili znaki obolenja, ki so:

 • slabo počutje, utrujenost, nahod, vročina, kašelj,
 • v težjih primerih občutek  pomanjkanja zraka – oteženo dihanje.

Če sumite, da bi lahko bili okuženi s koronavirusom, prosimo upoštevajte sledeča navodila:

 • Ostanite doma,izogibajte se stiku z zdravimi osebami.
 • Pokličite osebnega zdravnikaali zdravnika, ki ga nadomešča, kjer boste dobil navodila.

V primeru nedosegljivosti, v času dežurstva se obrnite na dežurno ambulanto.

Več informacij:

Sorodne objave
0
Dostopnost