| Obvestila

Delitev letnih spričeval in obvestil o uspehu za zaključne letnike, bo v ponedeljek, 23. 5. 2016 po naslednjem razporedu:

OPOMBA: Prijavnice za dopolnilne in popravne izpite sprejemajo razredniki v ponedeljek, 23. 5. 2016 ob podelitvi obvestil o uspehu.

Prosim, bodite pozorni na število oddanih prijavnic!

  • V roku od 1. 6. do 3. 6. 2016 smejo dijaki opravljati največ 2 (dva) dopolnilna / popravna izpita, kar preverjajo razredniki ob prejemu prijavnic. Ta izpitni rok je namenjen za NPI in SPI programe.
  • Dijaki, ki imajo več neopravljenih obveznosti ali negativnih ocen (skupaj več kot 2) lahko opravljajo izpite v času od 30. 6. do 4. 7. 2016 z ostalimi oddelki.
  • Če imajo dijaki dopolnilne in popravne izpite, morajo najprej opraviti dopolnilne izpite (največ dva v tem izpitnem roku)!
  • Če je dijak opravljal izpit v času od 1. 6. do 3. 6. 2016 in pri tem ni bil uspešen, se lahko prijavi šele na jesenski izpitni rok (16. 8 do 19. 8. 2016).

 Na prijavnico mora dijak napisati poleg ostalih podatkov obvezno še:

  • razred,
  • oddelek,
  • učitelja pri katerem bo dijak opravljal izpit,
  • ter označiti dan opravljanja izpita.
Sorodne objave
0
Dostopnost