| NPK

Na Strokovnem izobraževalnem centru Ljubljana razpisujemo sledeče NPK-je:

UPRAVLJALEC/UPRAVLJALKA STROJEV V PROIZVODNJI (6702350011)

 • 25. 9. 2023 ob 14.00 uri pregled portfolija
 • 2. 10. 2023 ob 14.00 uri preverjanje znanja

Prijava do 14. 9. 2023.

 

GRAVER/GRAVERKA (7517225011)

 • 4. 10. 2023 ob 14.00 uri pregled portfolija
 • 11. 10. 2023 ob 14.00 uri preverjanje znanja

Prijava do 26. 9. 2023.

 

VZDRŽEVALEC/VZDRŽEVALKA PNEVMATIK IN VULKANIZER/VULKANIZERKA (3643066011)

 • 28. 8. 2023 ob 13.00 uri pregled portfolija
 • 4. 9. 2023 ob 13.00 uri preverjanje znanja

Prijava do 15. 8. 2023.

 

TEKSTILNI KONFEKCIONAR/TEKSTILNA KONFEKCIONARKA (1036570011)

 • 5. 10. 2023 ob 13.00 uri pregled portfolija
 • 12. 10. 2023 ob 13.00 uri praktično preverjanje

Prijava do 27. 9. 2023.

 

OPERATER/OPERATERKA PRI PREVOZU NEVARNEGA BLAGA (1824385011)

 • 10. 10. 2023 ob 14.00 uri pregled portfolija
 • 17. 10. 2023 ob 14.00 uri preverjanje znanja

Prijava do 30. 9. 2023.

 

PROMETNIK/PROMETNICA V CESTNEM PROMETU (6224622011)

 • 19. 10. 2023 ob 14.00 uri pregled portfolija
 • 26. 10. 2023 ob 14.00 uri preverjanje znanja

Prijava do 7. 10. 2023.

 

IZDELOVALEC/IZDELOVALKA POLSTI IN POLSTENIH IZDELKOV (6024104011)

 • 18. 10. 2023 ob 13.00 uri pregled portfolija
 • 25. 10. 2023 ob 13.00 uri preverjanje znanja

Prijava do 6. 10. 2023.

 

VARNOSTNI SVETOVALEC/VARNOSTNA SVETOVALKA ZA PREVOZ NEVARNEGA BLAGA (4148182011)

 • 18. 10. 2023 ob 14.00 uri pregled portfolija
 • 25. 10. 2023 ob 14.00 uri preverjanje znanja

Prijava do 6. 10. 2023.

 

ŠPEDITER/ŠPEDITERKA (0220558011)

 • 16. 10. 2023 ob 13.00 uri pregled portfolija
 • 23. 10. 2023 ob 13.00 uri preverjanje znanja

Prijava do 4. 10. 2023.

 

Cena:

– 157 EUR (osnovni stroški, ki se plačajo skupaj s prijavo)

– 58 EUR (stroški izdaje certifikata na podlagi pregleda portfolija, ki se plačajo naknadno)  ali

– 110 EUR (stroški praktičnega preverjanja kandidata, ki se plačajo naknadno)

Izpolnjeno prijavnico pošljite:

– na e-mail naslov: mic@siclj.si ali
– po pošti: SIC Ljubljana, Ptujska ulica 6, 1000 Ljubljana.

V postopek za pridobitev NPK se lahko prijavijo tudi brezposelne osebe, ki morajo biti napotene s strani ZRSZ.

Več informacij na: https://www.siclj.si/npk

Zadnje objave
0
Dostopnost