DIJAŠKA IZKAZNICA EYCA – NOVOST NA NAŠI ŠOLI

Na Strokovnem izobraževalnem centru bomo avgusta začeli z naročanjem dijaških izkaznic EYCA oz. EMK za šolsko leto 2024/2025.

Dijaška izkaznica je na naši šoli obvezen dokument, ki se uporablja tudi za izkazovanje identitete pri vstopu v šolo, zato mora vsak dijak zaprositi za izdelavo le-te.

To uredi z izpolnitvijo obrazca Naročilnica za dijaško izkaznico, ki ga odda v pisarni 153 (šolska prehrana) ali pošlje na elektronski naslov: prehrana@siclj.si.

Naročilnici obvezno priloži ustrezno fotografijo, primerno za osebni dokument, ki jo skupaj z dijaško izkaznico vrnemo dijaku.

Cena dijaške izkaznice trenutno znaša 8,10 EUR + DDV, kar pa je tudi edini strošek dijaka. Novinci nalepke za nadaljnja leta šolanja ne potrebujejo več, saj jih je nadomestilo elektronsko vodenje veljavnosti izkaznice.

Strošek izdelave dijaške izkaznice bodo dijaki (oz. starši) plačali na podlagi prejete položnice v začetku šolskega leta.

Dijaško izkaznico bodo dijakom v začetku šolskega leta razdelili razredniki.

Več o evropski mladinski kartici (EMK) in katere ugodnosti prinaša, si lahko preberete na spletni strani: Evropska mladinska kartica.

V primeru izgube dijaške izkaznice mora dijak to sporočiti v pisarno 153 (šolska prehrana) ali na elektronski naslov prehrana@siclj.si. Dijaško izkaznico bomo preklicali ter naročili novo (duplikat).

Strošek izdelave duplikata bo dijak (oz. starši) plačal na podlagi prejete položnice, dijaško izkaznico pa bo dijak dobil pri razredniku.

Pomembno:

Dijaki, ki že imajo dijaško izkaznico ISIC, jo bodo uporabljali do konca šolanja na naši šoli.

V dijaškem referatu bodo dobili nalepko za vsako novo šolsko leto 2024/2025, pravočasno bodo obveščeni, kdaj.

Razpored PUD 2017/18

Termini praktičnega usposabljanja z delom v šolskem letu 2018/19 za zaključne letnike.

0
Dostopnost