logotip-zrss_barvni

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Finančna podpora

Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša 1.950.000,00 EUR.

Namen projekta Dvig digitalne kompetentnosti je prispevati k dvigu digitalnih kompetenc otrok, učencev, dijakov in delavcev v vzgoji in izobraževanju.

Ciljne skupine, vključene v projekt, so vzgojno-izobraževalni zavodi, znotraj teh pa strokovni delavci na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, poklicnega in strokovnega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, vzgoje in izobraževanja v dijaških domovih ter posledično otroci, učenci in dijaki.

Projekt Dvig digitalne kompetentnosti se od dosedanjih usposabljanj na področju digitalnih kompetenc razlikuje v izhajanju iz dejanskih potreb posameznega VIZ-a in načrtovanju strategij VIZ-a za dvig digitalnih kompetenc.

IZVEDBA DELAVNICE UPORABNE APLIKACIJE ZA UČITELJE

V sredo, 18. 1., smo v okviru projekta DDK izvedli še zadnjo delavnico. Tokrat smo si podrobneje pogledali nekaj aplikacij, ki jih učitelji lahko uporabljamo pri pouku. Kahoot ponuja kvize, predstavitve, formativno spremljanje znanja.

Mentimeter je aplikacija za ustvarjanje predstavitev s povratnimi informacijami v realnem času. Canva je orodje za grafično oblikovanje, kjer lahko sami izdelamo letake, slike, vizitke, strip itd.  Vse tri smo tudi preizkusili. Izvedeli smo še za nekaj drugih aplikacij, kot so Desmos, Google Forms, Padlet, Wordwall, Liveworksheets … Zagotovo bo vsak izmed nas uporabil katero izmed teh pri pouku.

IZVEDBA DELAVNICE COBISS ZA UČITELJE

V sredo, 30. 11., sta nas knjižničarki seznanili z uporabo orodja BIBLOS (izposoja in prodaja e-knjig) in COBISS (iskanje knjig, rezervacija knjige, pregled izposojenega gradiva, podaljšanje gradiva).

Na začetku sta nam predstavili prednosti in slabosti Biblosa in sBiblosa, pokazali sta nam postopek registracije in kako Biblos deluje.

Nato smo si pogledali delovanje Cobissa. Pokazali sta nam možnosti iskanja gradiva in potem smo sami poiskali neko gradivo. Seznanili smo se z možnostjo registracije v sistem Moja knjižnica in si ogledali, kaj vse nam ta sistem ponuja. Dobili smo tudi gesla za dostop do šolske knjižnice v sistemu Cobiss, kjer imamo pregled nad izposojenim gradivom.

Na koncu sta nam predstavili še spletni portal dLib, kjer lahko dostopamo do različnih vsebin v časopisih, revijah, rokopisih …

IZVEDBA DELAVNICE TEAMS ZA UČITELJE

V sredo, 16. 11., smo se spoznali s spletno aplikacijo Teams. Predavatelj (g. Jernej Krenčan) nam je predstavil prednosti in slabosti uporabe Teamsa, nato smo si še pogledali, kako oblikujemo ekipe, objavljamo v ekipi, dodajamo naloge in kako skličemo videokonferenco.

IZVEDBA DELAVNIC MOODLE in eASISTENT ZA UČITELJE

Tik pred začetkom novega šolskega leta (30. in 31. 8.) smo izvedli 4 delavnice, kjer smo obnovili in nadgradili znanje o uporabi spletne učilnice Moodle (nalaganje datotek, ustvarjanje skupin, dodelitev nalog in pregledovanje oz. ocenjevanje le-teh) in sistema eAsistent (naloge razrednika oz. učitelja).

IZVEDBA DELAVNICE MOODLE ZA UČITELJE

V torek, 5. 7. 2022, smo v okviru projekta DDK za učitelje pripravili delavnico Moodle, kjer smo ponovili osnove rabe spletne učilnice. Učitelji so ustvarili nov predmet in uredili videz. Nato so se preizkusili v nalaganju datoteke, mape, filma, povezave in nalepke. Nazadnje so se naučili izdelati kviz.

ANALIZA ANKETE SELFIE

V sredo, 22. 6., je projektni tim DDK pregledal rezultate ankete, ki so jo vodstveni delavci, učitelji in dijaki reševali v začetku junija. Ugotovili smo, da smo precej šibki v spodbujanju uporabe tehnologije in spremljanju napredka s pomočjo tehnologije. Šola je zelo dobro opremljena z infrastrukturo, vendar dijaki ne vedo, da jim je le-ta na voljo za izposojo. Učitelji si želijo več dodatnih usposabljanj. V okviru projekta se bomo trudili izboljšati naša šibka področja.

0
Dostopnost