logotip-zrss_barvni

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Finančna podpora

Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša 1.950.000,00 EUR.

Namen projekta Dvig digitalne kompetentnosti je prispevati k dvigu digitalnih kompetenc otrok, učencev, dijakov in delavcev v vzgoji in izobraževanju.

Ciljne skupine, vključene v projekt, so vzgojno-izobraževalni zavodi, znotraj teh pa strokovni delavci na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, poklicnega in strokovnega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, vzgoje in izobraževanja v dijaških domovih ter posledično otroci, učenci in dijaki.

Projekt Dvig digitalne kompetentnosti se od dosedanjih usposabljanj na področju digitalnih kompetenc razlikuje v izhajanju iz dejanskih potreb posameznega VIZ-a in načrtovanju strategij VIZ-a za dvig digitalnih kompetenc.

0
Dostopnost