logotip-zrss_barvni

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Finančna podpora

Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša 1.950.000,00 EUR.

Namen projekta Dvig digitalne kompetentnosti je prispevati k dvigu digitalnih kompetenc otrok, učencev, dijakov in delavcev v vzgoji in izobraževanju.

Ciljne skupine, vključene v projekt, so vzgojno-izobraževalni zavodi, znotraj teh pa strokovni delavci na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, poklicnega in strokovnega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, vzgoje in izobraževanja v dijaških domovih ter posledično otroci, učenci in dijaki.

Projekt Dvig digitalne kompetentnosti se od dosedanjih usposabljanj na področju digitalnih kompetenc razlikuje v izhajanju iz dejanskih potreb posameznega VIZ-a in načrtovanju strategij VIZ-a za dvig digitalnih kompetenc.

ANALIZA ANKETE SELFIE

V sredo, 22. 6., je projektni tim DDK pregledal rezultate ankete, ki so jo vodstveni delavci, učitelji in dijaki reševali v začetku junija. Ugotovili smo, da smo precej šibki v spodbujanju uporabe tehnologije in spremljanju napredka s pomočjo tehnologije. Šola je zelo dobro opremljena z infrastrukturo, vendar dijaki ne vedo, da jim je le-ta na voljo za izposojo. Učitelji si želijo več dodatnih usposabljanj. V okviru projekta se bomo trudili izboljšati naša šibka področja.

IZVEDBA DELAVNICE MOODLE ZA UČITELJE

V torek, 5. 7. 2022, smo v okviru projekta DDK za učitelje pripravili delavnico Moodle, kjer smo ponovili osnove rabe spletne učilnice. Učitelji so ustvarili nov predmet in uredili videz. Nato so se preizkusili v nalaganju datoteke, mape, filma, povezave in nalepke. Nazadnje so se naučili izdelati kviz.

IZVEDBA DELAVNIC MOODLE in eASISTENT ZA UČITELJE

Tik pred začetkom novega šolskega leta (30. in 31. 8.) smo izvedli 4 delavnice, kjer smo obnovili in nadgradili znanje o uporabi spletne učilnice Moodle (nalaganje datotek, ustvarjanje skupin, dodelitev nalog in pregledovanje oz. ocenjevanje le-teh) in sistema eAsistent (naloge razrednika oz. učitelja).

0
Dostopnost