Za vpis pokličite svetovalno službo šole na telefonski številki:

01 280 53 12 (ga. Marinka Mayer)

01 280 53 42 (ga. Maja Hartman)

ali pišite na elektronski naslov: svetovalna@siclj.si

Obrazec Prijava za vpis v začetni letnik je dostopen na spletni strani šole in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ).

Prijavo pošljite na naslov: SIC Ljubljana, Ptujska ulica 6, 1000 Ljubljana.

Stanje prijav na današnji dan

Pomembni datumi:

Oddaja prijave za vpis do 4. 4. 2022
Oddaja prijave za vpis v PTI programe do 17. 5. 2022
Možni prenosi prijav do 25. 4. 2022 do 14. ure

Izjava za prenos prijavnice

Seznam elektronskih naslovov svetovalnih delavcev na srednjih šolah.

Oddaja prijave za vpis neuspešnih dijakov 1.letnika srednjih šol, ki se želijo preusmeriti ali ponovno vpisati v 1.letnik (samo na prosta mesta) do 20. 5. 2022

 

25. 5. 2022 Obveščanje bodočih dijakov o morebitni omejitvi oz. Vabilo na vpis (po pošti)

Od 16. 6. – 21. 6. 2022 Vpis (na daljavo)

 

Od 4. 7. 2022 – 31. 8. 2022 Vpis na prosta mesta

ZA VPIS PRIPRAVITE NASLEDNJE DOKUMENTE:

 • PRIJAVA ZA VPIS V 1. LETNIK SREDNJE ŠOLE(obr. 1,20)
 • SPRIČEVALO (original in fotokopijo):
  • Za vpis v SPI in SSI programe fotokopijo spričevala  razreda
  • Za vpis v NPI programe fotokopijo spričevala  ali 8. razreda in Potrdilo o opravljeni osnovnošolski obveznosti
  • Za vpis PTI programe fotokopijo spričevala  letnika in fotokopijo Obvestila o uspehu pri zaključnem izpitu
 • Izpolnjene in podpisane obrazce (na voljo na vrhu te objave):
  1. PODATKI O DIJAKU/DIJAKINJI ZA SVETOVALNO SLUŽBO (obvezno)
  2. POGODBA O PLAČILIH DEJAVNOSTI ŠOLE IN ŠOLSKE PREHRANE (obvezno)
  3. SOGLASJA (obvezno)
  4. FOTOGRAFIJO ZA OBVEZNO DIJAŠKO IZKAZNICO (3,5 x 4,5 cm) (obvezno)
  5. NAROČILNICA ZA UČBENIŠKI SKLAD (neobvezno)
  6. PRIJAVA NA MALICO (neobvezno)
 • Dijaki, ki želite uveljaviti status športnika,izpolnite obrazce, ki so na voljo na spletni strani športne vzgoje (zavihek status športnika).
 • DIJAKI TUJCImorajo priložiti tudi uradno prevedeno spričevalo in obrazec N (priznavanje izobrazbe), fotokopijo osebnega dokumenta zakonitega zastopnika oz. starša/skrbnika in obrazec DEMŠO, če še niso pridobili slovenske enotne matične številke (EMŠO).

Vsa dodatna vprašanja lahko naslovite na:

VPIS V 1. LETNIK

Vpis na prosta mesta – MIZŠ – Vpis na SŠ

Objavljena prosta mesta za vajence – PUD prosta mesta

Vpis v Izobraževanje odraslih –

Termini za vpis v programe izobraževanja odraslih bodo objavljeni naknadno.

Na prosta mesta bomo vpisovali glede na datum prejema popolne prijave po pošti (z vsemi obrazci, spričevalom in fotografijo) oz. osebno od 18.8.2022 do 30.8.2022 od 8.-10.ure.
PROSTA MESTA:
Avtoserviser 0

Avtokaroserist 13

Mehatronik operater 0

Oblikovalec kovin/orodjar 7

Izdelovalec oblačil 21
Logistični tehnik SSI 4
Ustvarjalec modnih oblačil SSI 8
NPI
Pomočnik v tehnoloških procesih 0
Preoblikovalec tekstilij 0
PTI
Avtoservisni tehnik 34
Logistični tehnik 6
Strojni tehnik 10
Tehnik mehatronike 20
0
Dostopnost