Serviser avtoklim

Usposabljanje serviserjev klimatskih naprav v osebnih vozilih (program 'E').

Šifra: SAK Kategorija: Oznaki: ,

Opis

Usposabljanje je namenjeno zaposlenim v servisih, podjetjih in povsod, kjer se ukvarjajo z vzdrževanjem, servisiranjem, prodajo in montažo klimatskih sistemov. Primerno je tudi za učitelje srednjih šol, ki poučujejo strokovno teorijo ali praktični pouk, in ustanove, kjer izobražujejo za poklice avtoremontne stroke. Namenjeno je tudi predmetnim učiteljem fizike in tehničnega pouka v osnovnih šolah in vsem, ki bi želeli razširiti znanje na tem področju.

Cilji

Varovati okolje in predstaviti zahteve EU in zakonodajo, ki predpisuje usposabljanje s področja del na klimatskih napravah, ki vsebujejo fluorirane toplogredne pline in ozonu škodljive snovi, teoretične osnove delovanja klimatskih sistemov, postopke popravil, vzdrževanja, polnjenja klimatskih naprav ter zajem fluoriranih plinov in škodljivih učinkov na okolje, ki jih zahteva Evropska direktiva.

Termini in roki za prijavo

Rok za prijavo Izobraževanja in izpitni rok
16. 12. 2016 12. 1. 2017
13. 1. 2017 26. 1. 2017
27. 1. 2017 9. 2. 2017
10. 2. 2017 23. 2. 2017
24. 2. 2017 9. 3. 2017
10. 3. 2017 23. 3. 2017
24. 3. 2017 6. 4. 2017
7. 4. 2017 20. 4. 2017
21 4. 2017 4. 5. 2017
5. 5. 2017 18. 5. 2017
19. 5. 2017 1. 6. 2017
2. 6. 2017 15. 6. 2017
16. 6 2017 29. 6. 2017
23. 6. 2017 6. 7.  2017
10. 8. 2017 17. 8. 2017
18. 8. 2017 31. 8. 2017
1. 9. 2017 14. 9. 2017
15. 9. 2017 28. 9. 2017
29. 9. 2017 12. 10. 2017
13. 10. 2017 26. 10.2017
27 10. 2017 9. 11. 2017
10. 11. 2017 23. 11. 2017
24.11. 2017 7. 12. 2017
1. 12. 2017 14. 12. 2017
15. 12. 2017 4. 1. 2018
4. 1. 2018 18. 1. 2018

Program usposabljanja

 • osnovno poznavanje delovanja klimatskih naprav v motornih vozilih,
 • osnovno poznavanje ustreznih določb Uredbe (ES) št. 842 in direktive 2006/40/ES,
 • ravnanje z jeklenko (valjem) s hladilnim sredstvom,
 • priklop kompleta za zajem na servisne odprtine klimatske naprave motornega vozila, ki vsebuje fluorirane toplogredne pline, in odklop kompleta z njih,
 • uporaba kompleta za zajem.

Teme

 • Zahteve EU, predpisi in zakonodaja, ki predpisuje usposabljanje s področja del na klimatskih napravah, ki vsebujejo fluorirane toplogredne pline in ozonu škodljive snovi, osnovno poznavanje ustreznih določb Uredbe (ES) št. 842 in direktive 2006/40/ES
 • Teoretične osnove delovanja klimatskih sistemov, postopki popravil, vzdrževanje ter zajem fluoriranih plinov in škodljivih učinkov na okolje
 • Ravnanje z napravo za polnjenje klimatskih sistemov, polnjenje klimatskih naprav ter zajem fluoriranih plinov in škodljivih učinkov na okolje
 • Ravnanje z jeklenko (valjem) s hladilnim sredstvom,
  postopki popravil, vzdrževanje, najpogostejše okvare
 • Praktični del izpita za kandidate, ki so uspešno opravili teoretični del izpita, v skupinah po seznamu

Predavatelji

 • Alojz KRANJC, dipl. inž. elektrotehnike,
 • Damijan PAVŠIČ, uni. inž. strojništva,
 • Bogomir PETROVEC, učitelj prakt. pouka za program Avtoserviser,
 • Miha ŠKODA, učitelj prakt. pouka za program Avtoserviser,
 • Marko GODEŠA, učitelj prakt. pouka avtoelektrike in avtodiagnostike,
 • Sebastjan BESENIČAR, učitelj prakt. pouka za program Avtoserviser.

 

Cena

Pridobitev: 368,00 € | Obnovitev: 188,60 € | Predčasna obnovitev: 87,60 €

Trajanje

Pridobitev: 8 ur
(teoretični del: 5 ure, praktični del: 3 ure)

Rok za prijavo

najkasneje 15 dni pred vsakim objavljenim rokom.

Informacije

Alojz Kranjc, koordinator usposabljanja
  040 236 204
  alojz.kranjc@spssb.si

Prijava

Pisne prijave pošljejo kandidati skupaj z dokazili (glej obrazec za prijavo) o izpolnjevanju pogojev na naslov:

 • po pošti: Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad – Ljubljana, Ptujska ulica 6, 1000 Ljubljana, s pripisom “Usposabljanje E program”,
 • po faxu: 01 280 53 33,
 • na e-naslov: info@spssb.si

Kandidati bodo obveščeni o morebitnem neizpolnjevanju pogojev 7 dni po prijavi na izpit.

Odjava

Preklic prijave je možen najpozneje 4 dni pred prijavljenim terminom usposabljanja. Pri kasnejših odjavah ali neudeležbi kotizacije ne vračamo.

Pogoji za opravljanje izpita

Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje:

 • starost najmanj 18 let
 • končana najmanj srednja poklicna izobrazba tehnične smeri ali
 • končana najmanj srednja poklicna izobrazba druge smeri in eno leto delovnih izkušenj na področju vzdrževalnih del opreme, za servisiranje katere se usposablja, ali
 • končana najmanj srednja strokovna izobrazba drugih smeri in eno leto delovnih izkušenj na področju vzdrževalnih del opreme, za servisiranje katere se usposablja, ali
 • končana najmanj višja strokovna izobrazba.

Kadar kandidat opravlja izpit prvič, se mora pred opravljanjem izpita udeležiti tudi ustreznega programa usposabljanja in predložiti potrdilo o udeležbi.
Povedano drugače: pred opravljanjem izpita je obvezna udeležba na usposabljanju.

Dokazila

Kandidati ob prijavi na usposabljanje predložijo:

 • overjeno kopijo spričevala,
 • dokazilo o delovnih izkušnjah (potrdilo delodajalca).
Način opravljanja izpita

Strokovna usposobljenost serviserjev se preverja z izpitom, ki obsega:

 • teoretični del, pri katerem se preverja uporaba strokovno-teoretičnega znanja (pisni del izpita
  ki traja 0,5 ure), in
 • praktični del, pri katerem se preverja povezovanje strokovno-teoretičnega in praktičnega znanja za opravljanje nalog (praktično izvajanje naloge oziroma storitev, ki traja do 1 ure).
Število udeležencev
 • teoretični del (predavanje) 26 udeležencev,
 • praktično izvajanje nalog (demonstracija z opremo) v delavnicah v skupinah po 13.
0