Serviser avtoklim

Usposabljanje serviserjev klimatskih naprav v osebnih vozilih (program ‘E’).

Šifra: SAK Kategorija: Oznaki: ,

Opis

Usposabljanje je namenjeno zaposlenim v servisih, podjetjih in povsod, kjer se ukvarjajo z vzdrževanjem, servisiranjem, prodajo in montažo klimatskih sistemov. Primerno je tudi za učitelje srednjih šol, ki poučujejo strokovno teorijo ali praktični pouk, in ustanove, kjer izobražujejo za poklice avtoremontne stroke. Namenjeno je tudi predmetnim učiteljem fizike in tehničnega pouka v osnovnih šolah in vsem, ki bi želeli razširiti znanje na tem področju.

Cilji

Varovati okolje in predstaviti zahteve EU in zakonodajo, ki predpisuje usposabljanje s področja del na klimatskih napravah, ki vsebujejo fluorirane toplogredne pline in ozonu škodljive snovi, teoretične osnove delovanja klimatskih sistemov, postopke popravil, vzdrževanja, polnjenja klimatskih naprav ter zajem fluoriranih plinov in škodljivih učinkov na okolje, ki jih zahteva Evropska direktiva.

Termini in roki za prijavo

 

Program usposabljanja

Rok za prijavo     Izobraževanja in izpitni rok

12. 1. 2022 20. 1. 2022
 9. 2. 2022 17. 2. 2022
 9. 3. 2022 17. 3. 2022
 6. 4. 2022 14. 4. 2022
11. 5. 2022 19. 5. 2022
 8. 6. 2022 16. 6. 2022
29. 6. 2022  7. 7. 2022
17. 8. 2022 25. 8. 2022
 7. 9. 2022 15. 9. 2022
 5. 10. 2022 13. 10. 2022
 9. 11. 2022 17. 11. 2022
 7. 12. 2022 15. 12. 2022
11. 1. 2023 19. 1. 2023
 • osnovno poznavanje delovanja klimatskih naprav v motornih vozilih,
 • osnovno poznavanje ustreznih določb Uredbe (ES) št. 842 in direktive 2006/40/ES,
 • ravnanje z jeklenko (valjem) s hladilnim sredstvom,
 • priklop kompleta za zajem na servisne odprtine klimatske naprave motornega vozila, ki vsebuje fluorirane toplogredne pline, in odklop kompleta z njih,
 • uporaba kompleta za zajem.

Teme

 • Zahteve EU, predpisi in zakonodaja, ki predpisuje usposabljanje s področja del na klimatskih napravah, ki vsebujejo fluorirane toplogredne pline in ozonu škodljive snovi, osnovno poznavanje ustreznih določb Uredbe (ES) št. 842 in direktive 2006/40/ES
 • Teoretične osnove delovanja klimatskih sistemov, postopki popravil, vzdrževanje ter zajem fluoriranih plinov in škodljivih učinkov na okolje
 • Ravnanje z napravo za polnjenje klimatskih sistemov, polnjenje klimatskih naprav ter zajem fluoriranih plinov in škodljivih učinkov na okolje
 • Ravnanje z jeklenko (valjem) s hladilnim sredstvom,
  postopki popravil, vzdrževanje, najpogostejše okvare
 • Praktični del izpita za kandidate, ki so uspešno opravili teoretični del izpita, v skupinah po seznamu

Predavatelji

 • Alojz KRANJC, dipl. inž. elektrotehnike,
 • Damijan PAVŠIČ, uni. inž. strojništva,
 • Miha ŠKODA, učitelj prakt. pouka za program Avtoserviser,
 • Marko GODEŠA, učitelj prakt. pouka avtoelektrike in avtodiagnostike,
 • Sebastjan BESENIČAR, učitelj prakt. pouka za program Avtoserviser.

 

Cena

Pridobitev: 368,00 €
Obnovitev: 188,60 €
Predčasna obnovitev: 87,60 €

Trajanje

Pridobitev: 8 ur
(teoretični del: 5 ure, praktični del: 3 ure)

Rok za prijavo

najkasneje 15 dni pred vsakim objavljenim rokom.

Informacije

Alojz Kranjc, koordinator usposabljanja
  alojz.kranjc@siclj.si, 040 236 204

Prijava

Pisne prijave pošljejo kandidati skupaj z dokazili (glej obrazec za prijavo) o izpolnjevanju pogojev na naslov:

 • SIC Ljubljana, Ptujska ulica 6, 1000 Ljubljana, s pripisom “Usposabljanje E program”,
 • ali na info@siclj.si

Kandidati bodo obveščeni o morebitnem neizpolnjevanju pogojev 7 dni po prijavi na izpit.

Odjava

Preklic prijave je možen najpozneje 4 dni pred prijavljenim terminom usposabljanja. Pri kasnejših odjavah ali neudeležbi kotizacije ne vračamo.

Pogoji za opravljanje izpita

Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje:

 • starost najmanj 18 let
 • končana najmanj srednja poklicna izobrazba tehnične smeri ali
 • končana najmanj srednja poklicna izobrazba druge smeri in eno leto delovnih izkušenj na področju vzdrževalnih del opreme, za servisiranje katere se usposablja, ali
 • končana najmanj srednja strokovna izobrazba drugih smeri in eno leto delovnih izkušenj na področju vzdrževalnih del opreme, za servisiranje katere se usposablja, ali
 • končana najmanj višja strokovna izobrazba.

Kadar kandidat opravlja izpit prvič, se mora pred opravljanjem izpita udeležiti tudi ustreznega programa usposabljanja in predložiti potrdilo o udeležbi.
Povedano drugače: pred opravljanjem izpita je obvezna udeležba na usposabljanju.

Dokazila

Kandidati ob prijavi na usposabljanje predložijo:

 • overjeno kopijo spričevala,
 • dokazilo o delovnih izkušnjah (potrdilo delodajalca).
Način opravljanja izpita

Strokovna usposobljenost serviserjev se preverja z izpitom, ki obsega:

 • teoretični del, pri katerem se preverja uporaba strokovno-teoretičnega znanja (pisni del izpita
  ki traja 0,5 ure), in
 • praktični del, pri katerem se preverja povezovanje strokovno-teoretičnega in praktičnega znanja za opravljanje nalog (praktično izvajanje naloge oziroma storitev, ki traja do 1 ure).
Število udeležencev
 • teoretični del (predavanje) 26 udeležencev,
 • praktično izvajanje nalog (demonstracija z opremo) v delavnicah v skupinah po 13.