| NPK

Na Strokovnem izobraževalnem centru Ljubljana razpisujemo NPK za:

TEKSTILNI KONFEKCIONAR/TEKSTILNA KONFEKCIONARKA

  • 3. 9. 2019 ob 14.30 uri pregled map
  • 10. 9. 2019 ob 14.30 uri praktično preverjanje

Prijava do 20. 8. 2019.

Cena:

– 132 EUR (osnovni stroški, ki se plačajo skupaj s prijavo)

– 48 EUR (stroški izdaje certifikata na podlagi pregleda portfolija, ki se plačajo naknadno)  ali

– 92 EUR (stroški praktičnega preverjanja kandidata, ki se plačajo naknadno)

Izpolnjeno prijavnico pošljite:

– na e-mail naslov: mic@siclj.si ali
– po pošti: SIC Ljubljana, Ptujska ulica 6, 1000 Ljubljana.

V postopek za pridobitev NPK se lahko prijavijo tudi brezposelne osebe, ki so napotene s strani ZRSZ.

Več informacij na: https://www.siclj.si/npk

Zadnje objave
0
Dostopnost