| NPK

Na Strokovnem izobraževalnem centru Ljubljana razpisujemo sledeče NPK-je (razporejeno glede na datum):

UPRAVLJALEC/UPRAVLJALKA STROJEV V PROIZVODNJI (6702350011)

 • 3. 10. 2022 ob 15.00 uri pregled portfolija
 • 10. 10. 2022 ob 15.00 uri preverjanje znanja

Prijava do 19. 9. 2022.

ZAKLJUČENO!

OPERATER/OPERATERKA NA CNC STROJU (7441744011)

 • 4. 10. 2022 ob 15.00 uri pregled potrfolija
 • 11. 10. 2022 ob 15.00 uri preverjanje znanja

Prijava do 20. 9. 2022.

ZAKLJUČENO!

GRAVER/GRAVERKA (7517225011)

 • 12. 10. 2022 ob 15.00 uri pregled portfolija
 • 19. 10. 2022 ob 15.00 uri preverjanje znanja

Prijava do 28. 9. 2022.

ZAKLJUČENO!

VZDRŽEVALEC/VZDRŽEVALKA PNEVMATIK IN VULKANIZER/VULKANIZERKA (3643066011)

 • 12. 10. 2022 ob 15.00 uri pregled portfolija
 • 19. 10. 2022 ob 15.00 uri preverjanje znanja

Prijava do 28. 9. 2022.

ZAKLJUČENO!

TEKSTILNI KONFEKCIONAR/TEKSTILNA KONFEKCIONARKA (1036570011)

 • 13. 10. 2022 ob 15.00 uri pregled portfolija
 • 20. 10. 2022 ob 15.00 uri praktično preverjanje

Prijava do 29. 9. 2022.

ZAKLJUČENO!

OPERATER/OPERATERKA PRI PREVOZU NEVARNEGA BLAGA (1824385011)

 • 18. 10. 2022 ob 15.00 uri pregled portfolija
 • 25. 10. 2022 ob 15.00 uri preverjanje znanja

Prijava do 4. 10. 2022.

ZAKLJUČENO!

PROMETNIK/PROMETNICA V CESTNEM PROMETU (6224622011)

 • 2. 11. 2022 ob 15.00 uri pregled portfolija
 • 9. 11. 2022 ob 15.00 uri preverjanje znanja

Prijava do 20. 10. 2022.

ZAKLJUČENO!

IZDELOVALEC/IZDELOVALKA POLSTI IN POLSTENIH IZDELKOV (6024104011)

 • 2. 11. 2022 ob 15.00 uri pregled portfolija
 • 9. 11. 2022 ob 15.00 uri preverjanje znanja

Prijava do 20. 10. 2022.

ZAKLJUČENO!

VARNOSTNI SVETOVALEC/VARNOSTNA SVETOVALKA ZA PREVOZ NEVARNEGA BLAGA (4148182011)

 • 3. 11. 2022 ob 15.00 uri pregled portfolija
 • 10. 11. 2022 ob 15.00 uri preverjanje znanja

Prijava do 21. 10. 2022.

ZAKLJUČENO!

ŠPEDITER/ŠPEDITERKA (0220558011)

 • 3. 11. 2022 ob 15.00 uri pregled portfolija
 • 10. 11. 2022 ob 15.00 uri preverjanje znanja

Prijava do 21. 10. 2022.

ZAKLJUČENO!

 

Cena:

– 139 EUR (osnovni stroški, ki se plačajo skupaj s prijavo)

– 51 EUR (stroški izdaje certifikata na podlagi pregleda portfolija, ki se plačajo naknadno)  ali

– 97 EUR (stroški praktičnega preverjanja kandidata, ki se plačajo naknadno)

Izpolnjeno prijavnico pošljite:

– na e-mail naslov: mic@siclj.si ali
– po pošti: SIC Ljubljana, Ptujska ulica 6, 1000 Ljubljana.

V postopek za pridobitev NPK se lahko prijavijo tudi brezposelne osebe, ki morajo biti napotene s strani ZRSZ.

Več informacij na: https://www.siclj.si/npk

Zadnje objave
0
Dostopnost