2. MEDNARODNA KONFERENCA

»Izzivi mednarodnega partnerstva poklicnih in strokovnih šol«

Vljudno vabljeni na 2. mednarodno konferenco Strokovnega izobraževalnega centra Ljubljana in Centra Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja z naslovom »Izzivi mednarodnega partnerstva poklicnih in strokovnih šol«, ki bo potekala v petek, 19. aprila 2019, v Ljubljani.

sic-logo_top-w
cmepius-logo

Namen konference je izpostaviti prednosti in izzive mednarodnega partnerstva poklicnih in strokovnih šol kot izhodišče za izboljšanje kakovosti pedagoškega dela.

To bo hkrati tudi priložnost za konkretno vrednotenje partnerstev, saj bo en dan pred konferenco na šoli potekalo »Srečanje avtomehaničnih šol Jugovzhodne Evrope«.

Strokovni izobraževalni center Ljubljana ima izkušnje z organizacijo dogodkov, katerih namen je predstaviti izkušnje mednarodnega sodelovanja. Priložnost za izmenjavo izkušenj in vrednotenja učinkov sodelovanja v projektih in usposabljanja v tujini so imeli učenci in dijaki devetih srednjih šol iz ljubljanske regije na »1. srečanju leonardovcev« leta 2011, ki ga je naša šola organizirala v sodelovanju s CMEPIUS-om, ter na »1. strokovnem posvetu z mednarodno udeležbo«.

Cilj konference je med strokovnimi delavci in sodelavci na področju vzgoje in izobraževanja (učitelji, projektnimi koordinatorji, organizatorji PUD-a in ravnatelji), mentorji v podjetjih in drugimi socialnimi partnerji spodbuditi razpravo o potrebah po mednarodnem povezovanju in sodelovanju med izobraževalnimi institucijami in podjetji na nacionalni in mednarodni ravni.

Povezovanje različnih poklicnih in strokovnih šol, gospodarstva in podjetništva ter družbenega okolja z namenom mreženja znanja je izziv za dvig kakovosti pedagoškega dela, poučevanja in učenja. Vse to so priložnosti za soustvarjanje kulture vseživljenjskega učenja in izobraževanja, kar je vsekakor vodilo Evropske unije tudi na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja.

Delo na konferenci bo potekalo v okviru naslednjih tematskih stez:

 1. Internacionalizacija izobraževalnih institucij
 2. Učinki strokovnega usposabljanja osebja v tujini
 3. Učinki praktičnega usposabljanja dijakov v tujini
 4. Projektne izkušnje kot priložnost za osebni razvoj in profesionalno rast
 5. Projektno delo kot priložnost za kakovost pedagoškega dela
 6. ECVET in drugi pristopi za zagotavljanje napredka in razvoja posameznika
 7. Priprava dijakov in učiteljev za mobilnost v tujini
 8. Inovativni pristopi projektnega povezovanja in sodelovanja
 9. Platforme za projektno delo – stičišče izobraževalne virtualnosti in realnosti
 10. Primeri dobrih praks skozi prizmo učinkov matrike Erasmus+

Možnost za izmenjavo izkušenj usposabljanja v tujini bodo imeli tudi dijaki, saj bo v okviru posveta potekala »dijaška sekcija«. Dijaške sekcije se lahko udeležita po dva dijaka iz posamezne šole. Predstavitve izkušenj in pričakovanj dijakov o usposabljanju v tujini v okviru dijaške sekcije bodo potekale v obliki okrogle mize, ki jo bodo moderirali predstavniki CMEPIUS. Na okrogli mizi bo lahko sodeloval po en dijak iz posamezne šole.

Okvirni program poteka konference

 • 8.00–9.00: registracija
 • 9.00–9.15: pozdravni nagovor ravnateljice
 • 9.15–10. 45: plenarna predavanja
 • 10.45–11.45: okrogla miza dijaške sekcije
 • 11.45–12.30: odmor za pogostitev in osvežilne napitke
 • 12.30–14.30: delavnice po tematskih stezah in aktivnosti dijaške sekcije
 • 14.30–15.00: odmor za pogostitev in osvežilne napitke
 • 15.00–15.30: zaključki in diskusija, podelitev potrdil

Smernice za pisanje povzetka:

 • naslov ne sme presegati 70 znakov, biti mora brez okrajšav;
 • obseg povzetka je lahko največ 250 besed oziroma 1500 znakov;
 • na koncu povzetka dodajte 5 ključnih besed;
 • obvezna struktura povzetka:
 • Uvod (izpostavitev strokovnih izhodišč, opredelitev raziskovalnega problema, namen in cilj …);
 • Metode (opredelitev metod, populacija in vzorec, tehnike zbiranja podatkov in instrument, raziskovalna vprašanja ali hipoteze …);
 • Rezultati (predstavitev najpomembnejših ugotovitev raziskave oziroma študije …);
 • Razprava (rešitev raziskovalnega problema, doprinos k stroki …);
 • povzetki in prispevki bodo strokovno recenzirani.
Ključni datumi

Rok za oddajo povzetka: 20. februar 2019
(plakat ali ustna predstavitev)
Obvestilo o sprejemu povzetka: 5. marec 2019
Oddaja končnega prispevka: 25. marec 2019
Zgodnja prijava na konferenco: 15. februar 2019
Prijava udeležencev in plačilo kotizacije:  do 12. aprila 2019

Vsi prispevki bodo objavljeni v zborniku prispevkov konference.

Organizacijske informacije

 • Datum konference: petek, 19. april 2019
 • Lokacija: Strokovni izobraževalni center Ljubljana, Ptujska ulica 6, 1000 Ljubljana
 • Uradna jezika konference: slovenščina in angleščina
 • E-pošta: konferenca@siclj.si

Kotizacija za posvet:

 • 70 EUR za aktivne udeležence konference, ki bodo predstavili plakat;
 • 90 EUR za aktivne udeležence konference, ki bodo predstavili prispevek.

Kotizacijo za udeležbo je treba plačati ob prijavi oziroma do 12. 4. 2019 na
SI56 0110 0603 0700 329, sklic 00 4-2019.

Predstavniki šol, ki sodelujejo na »Srečanju avtomehaničnih šol Jugovzhodne Evrope«, so oproščeni plačila kotizacije.

Kontakti in prijava

Strokovni izobraževalni center Ljubljana, Ptujska ulica 6, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 280 53 19 (mednarodna pisarna)
Prijava na e-naslov: konferenca@siclj.si

Programski odbor:

 • Frančiška Al-Mansour, ravnateljica, SIC Ljubljana, Ljubljana, Slovenija
 • Urška Slapšak, Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja, Ljubljana, Slovenija
 • Ivan Adrić, ravnatelj, Strojarska tehnička škola Osijek, Osijek, Hrvaška
 • Mirsada Šahbegović, direktorica, JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije, Sarajevo, Bosna in Hercegovina
 • Siniša Kojić, direktor, Politehnička škola Kragujevac, Kragujevac, Srbija
 • Slađan Đorđević, direktor, Tehnička škola Vladičin Han, Vladičin Han, Srbija
 • Žarko Borovinić, direktor, JU Srednja stručna škola “Ivan Uskoković” Podgorica, Podgorica, Črna gora
 • Ferid Kocan, ravnatelj, ASUC Boro Petruševski Skopje, Skopje, Makedonija
 • Nikolaj Lipič, SIC Ljubljana, projektni koordinator, Ljubljana, Slovenija
 • Žiga Vuk, SIC Ljubljana, projektni koordinator, Ljubljana, Slovenija

Organizacijski odbor:

 • Nikolaj Lipič, SIC Ljubljana, Ljubljana, Slovenija
 • Žiga Vuk, SIC Ljubljana, Ljubljana, Slovenija
 • Frančiška Al-Mansour, SIC Ljubljana, Ljubljana, Slovenija
 • Smiljana Fister, SIC Ljubljana, Ljubljana, Slovenija
 • Lenka Miljan, SIC Ljubljana, Ljubljana, Slovenija
 • Manca Omahen Majnardi, SIC Ljubljana, Ljubljana, Slovenija
 • Jernej Krenčan, SIC Ljubljana, Ljubljana, Slovenija
 • Katarina Pirnat, SIC Ljubljana, Ljubljana, Slovenija
 • Polona Kikelj, SIC Ljubljana, Slovenija
 • Breda Tekavec, SIC Ljubljana, Ljubljana, Slovenija
0